Skip to main content

Unik samling av Paracastextilier återvänder till Peru

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2017 11:39 CET

Idag har 51 textilier av Världskulturmuséets unika samling landat i Peru. Textilierna, som ägts av Göteborgs Stad, återsänds efter ett beslut i kommunfullmäktige.

Under åren 1931–1933 skedde en stor illegal export av Paracastextilier från Peru till museer och privata samlingar runt om i världen, bland annat till Sverige. Textilierna hamnade i Göteborg på 1930-talet via en donation till dåvarande Etnografiska avdelningen på Göteborgs Museum. Av de föremål som ingår i den 2 000 år gamla samlingen har totalt 89 textilier ägts av Göteborgs Stad och förvaltats av Statens museer för världskultur.

Delegation reser till Peru
Göteborgs Stad sänder nu en delegation till Peru för att återlämna textilierna. 9-15 december besöker Mariya Voyvodova, kommunalråd med ansvar för kultur och ordförande i kulturnämnden samt stadens internationella chef Gunilla Bökmark huvuddstaden Lima. Vid resan ska de lämna över 51 textilier ur samlingen. 

Beslutet fattades 2013
Beslutet att lämna tillbaka textilierna fattades av kommunfullmäktige 2013 och överlämnandet regleras genom avtal mellan Göteborgs Stad samt utrikesdepartementet och kulturdepartementet i Peru. Sedan tidigare har fyra textilier återlämnats.
– Paracastextilierna är en väldigt vacker samling, säger Gunilla Bökmark.
– De kom till Göteborg på ett sätt som i dagsläget inte hade varit acceptabelt. Så det känns väldigt bra att lämna tillbaka dem till Peru.

Träffar presidenten
Delegationen får en intensiv vecka med möten med presidenten och kulturdepartementet. Gunilla Bökmark och Mariya Voyvodova kommer också att besöka flera museer och Sveriges nyöppnade ambassad i Lima. Besöket kommer också att användas för att utforska möjligheter till nya samarbeten och utbyten mellan Göteborg och Peru.

Sista omgången återsänds 2021
De återstående 35 textilierna återförs i en tredje och sista omgång under jubileumsåret 2021, då Peru firar 200 år och Göteborg 400 år. Kostnaden för återlämnandet är budgeterad till 730 000 kronor.


Kontaktperson
Gunilla Bökmark, internationell chef, tel 073-682 44 60.