Gå direkt till innehåll
Utbildningscenter för batterier tar form – driftansvarig på plats

Pressmeddelande -

Utbildningscenter för batterier tar form – driftansvarig på plats

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har beslutat att tilldela Göteborgs Tekniska College (GTC) driftsansvaret för utbildningscentrum för batterier. Avtalet gäller från och med 1 januari 2024.

I augusti 2023 fattade nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning beslut om genomförandeplan för utbildningscenter batteri. Nu tas härmed nästa steg i processen i och med nämndens tilldelningsbeslut för driftansvaret.

Vi är väldigt glada över att kunna ta nästa steg i denna satsning som är unik i sitt slag i norra Europa. För Arbetsmarknad och vuxenutbildning innebär det att vår kompetens bidrar till att Göteborg får en framskjuten roll i arbetet med att skapa de utbildningsmiljöer som krävs för att kunna driva utbildningar inom elektromobilitet/batteri, säger förvaltningsdirektör Andreas Lökholm.

Omställning kräver ny kompetens

Satsningen på utbildningscenter för batterier är tidsbegränsad fram till 2030. Det ska stötta den stora omställning som sker här och nu när samhället ska fasa ut fossila bränslen till förmån för el.

Genom ett nytt utbildningscenter för batterier möjliggörs en bredare samverkan för hela värdekedjan utifrån batterilivscykeln och det skapas förutsättningar för en gemensam utveckling mellan utbildningsaktörer i regionen och näringsliv.

Moderna och relevanta utbildningar i ny lärmiljö inom det allmänna utbildningssystemet kommer att utveckla kompetens som svarar upp mot arbetsmarknadens behov. Utbildningsplanering sker i samråd med uppdragsgivare, berörda företag och utbildningsanordnare. Planen är att utbildningscenter batteri ska vara i drift den 1 oktober 2024.

Bakgrund

Nya produktionsmetoder kopplat till omställningen till elektrifiering kräver moderna och anpassade lärmiljöer. Förvaltningen för arbetsmarknad- och vuxenutbildning, Göteborgsregionens kommunalförbund, Utbildningsförvaltningen, Business Region Göteborg samt Västra Götalandsregionen bidrar gemensamt till den kompetensutveckling och kompetensförsörjning som krävs för projektets genomförande och för att möta nya behov. I detta ingår bland annat att skapa ett utbildningscenter för bland annat en simulerad träningsmiljö.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Andreas Lökholm

Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Andreas Lökholm

Förvaltningsdirektör 072-539 64 96

Relaterat innehåll