Gå direkt till innehåll
Schillerskas bibliotek ligger i skolans unika aula. Foto: John Ljungqvist
Schillerskas bibliotek ligger i skolans unika aula. Foto: John Ljungqvist

Pressmeddelande -

Världslitteratur i Schillerskas bibliotek!

Att hitta litteratur på svenska översatt från amhariska, azerbajdzjanska, bengali, koreanska, thailändska och tigrinja är inte det lättaste. Men bibliotekarierna på Schillerska gymnasiet har lyckats.

Världslitteraturavdelningen består av cirka 400 titlar från 38 olika språk, översatta till svenska. Den är en del av Schillerskas projekt med att utveckla undervisningen i svenska som andraspråk och stärka elevernas språkliga identitet.

- Vi startade detta projekt eftersom vi upplever att det finns en ganska stor okunskap om ämnet svenska som andraspråk på gymnasienivå, berättar Lina Aamot Carlsson, lärare i svenska och svenska som andraspråk. Det är inte ”som svenska fast lättare”, utan det handlar om andraspråksinlärning.

- Litteraturundervisningen i svenska som andraspråk ska ha ett interkulturellt perspektiv enligt kursplanen. Men vi är också inspirerade av den kanadensiska forskaren Jim Cummins idéer om att tillvarata elevernas identiteter och erfarenheter i undervisningen. Därför är det viktigt att vi har tillgång till litteratur från elevernas förstaspråk, förklarar Katarina Andersson, lärare i svenska och svenska som andraspråk och som driver projektet tillsammans med Lina.

- Denna världslitteraturavdelning innehåller ungefär 400 titlar, berättar Pontus Robertsson, bibliotekarie. En boksamling är en utgångspunkt för samtal, och den här boksamlingen kommer alla elever tillgodo, även de som inte läser svenska som andraspråk.

- Först var det bara en del av projektet, men det har blivit en kulturskatt, säger Johan Andersson, bibliotekarie. Jag blir inte så lätt överraskad längre, men jag har upptäckt och lärt mig jättemycket genom den här litteraturen! Jag vill bara låsa in mig och fortsätta att läsa.

Till invigningen kommer bland andra Ann Boglind, tidigare universitetslektor i litteratur vid Göteborgs Universitet, Robert Hannah, liberal politiker och författare och Tommaso Milani, professor i flerspråkighet vid Göteborgs universitet. De kommer först att prata en stund var om flerspråkighet, språkpolitik och litteraturens betydelse för människans personliga och språkliga utveckling, för att sedan delta i ett panelsamtal under ledning av rektor Kristina Bergman Alme. Även elever kommer att delta med framträdanden.

Plats: Schillerska gymnasiets aula, Vasagatan 19 Göteborg

Tid: Klockan 12-13:30 fredagen den 8 februari 2019

För mer information

Katarina Andersson, lärare i svenska som andraspråk och svenska.

katarina.andersson@educ.goteborg.se,

Lina Aamot Carlsson, lärare i svenska som andraspråk och svenska

lina.carlsson@educ.goteborg.se,

Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel vardagar: 031 - 368 01 08 SMS: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Tf avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 20 31
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54

Exploateringsförvaltningen - Peter Wannding

Presskontakt Presskontakt Pressansvarig Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad 073-9102388
Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 031-365 02 84
Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 0728-56 54 29
Stadsmiljöförvaltningen - Peter Sundberg Åbrandt

Stadsmiljöförvaltningen - Peter Sundberg Åbrandt

Presskontakt Pressansvarig 031 365 5918

Stadsmiljöförvaltningen - Alexandra Wattwil

Presskontakt Pressansvarig 031-368 23 09