Skip to main content

Vilken blir årets bästa byggnad i Göteborg?

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2019 10:37 CET

Förra året fick krematoriet i Kviberg priset "Årets bästa byggnad", arkitekt: Erseus arkitekter. Foto: Bert Leandersson

Nu är det klart vilka tolv byggnader som är nominerade att ta emot priset ”Årets bästa byggnad” från Per och Alma Olssons fond.

Varje år får en byggaktör ta emot priset för ”Årets bästa byggnad” av kommunfullmäktiges ordförande. Priset kommer från Per och Alma Olssons fond och den vinnande byggnaden är den som på bästa sätt uppfyller fondens krav på utformning och användning. Byggnaden ska ha varit färdigställd under föregående år.

– Med priset lyfter vi verkligen fram vilka kvaliteter som byggnaden har, det handlar lika mycket om hur byggnaden används som om hur den är utformad, säger juryns sekreterare Torbjörn Borglin som är planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

Priset består av en plakett och 5000 kronor som ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra.

– Per och Alma Olssons fond är kanske ett litet pris i jämförelse med till exempel Kasper Salin-priset som delas ut av Sveriges Arkitekter, men det är ändå betydelsefullt och viktigt. Det är också det enda priset av det här slaget som Göteborgs Stad delar ut, fortsätter Torbjörn Borglin.

I år är tolv byggnader nominerade, samtliga färdigställda under 2018, och den 10 december meddelar juryn vilken byggnad som utses till årets bästa byggnad. Förra året gick priset till Göteborgs krematorium i Kviberg och följande byggnader är nominerade i år.

 • Brf Lindholmspiren, kvarteret Dockan
  Byggaktör: Skanska
  Arkitekt: White arkitekter
 • Brygghuset, kontor Lundbystrandskajen 
  Byggaktör: Husvärden
  Arkitekt: Erséus arkitekter
 • Brf Qvillestaden, Kvillestaden
  Byggaktör: PEAB
  Arkitekt: Bornstein Lyckefors arkitekter
 • Brf Cinnober, Kvillestaden
  Byggaktör: HSB
  Arkitekt: Sweco
 • Gamlestadens resecentrum
  Byggaktör: Platzer
  Arkitekt: Arkitektbyrån Design/Sweco
 • Slakthuset, Gamlestaden
  Byggaktör: Klövern
  Arkitekt: Krook & Tjäder
 • Regnlekplatsen, Renströmsparken
  Byggaktör: Park- och naturförvaltningen
  Arkitekt: 02 Landskap
 • Brf Viva, Guldheden
  Byggaktör: Riksbyggen
  Arkitekt: Malmström & Edström
 • Brf Jarlaplatsen, kvarteret Domherren, Johanneberg
  Byggaktör: Skanska nya hem
  Arkitekt: Erséus arkitekter
 • Villa Radal
  Byggaktör: Privat
  Arkitekt: Bornstein Lyckefors Arkitekter
 • Jungmansgatan
  Byggaktör: Ivar Kjellberg
  Arkitekt: Liljewall arkitekter
 • Polestar
  Byggaktör: Polestar
  Arkitekt: Bornstein Lyckefors Arkitekter

Bakgrund Per och Alma Olssons fond
Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som i sitt testamente från 1926 donerade pengar till Göteborgs Stad. Dels skulle en summa pengar gå till att köpa in konst till Göteborgs folkskolor, och dels skulle 100 000 kronor användas till att årligen dela ut pris till förra årets bästa byggnad. Eller som det står i testamentet: "den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav".

För mer information:
Torbjörn Borglin (juryns sekreterare), planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Telefon 031-368 17 38, epost: torbjorn.borglin@sbk.goteborg.se

Patrik Centerwall, kommunikatör, stadsbyggnadskontoret
Telefon 031-368 19 09, epost: patrik.centerwall@sbk.goteborg.se