Gå direkt till innehåll
GotlandsHem står i begrepp att lämna in bygglovsansökan för 62 lägenheter i kvarteret Signallottan i Visby.
GotlandsHem står i begrepp att lämna in bygglovsansökan för 62 lägenheter i kvarteret Signallottan i Visby.

Pressmeddelande -

Här bygger vi femhundra nya bostäder

Tre lägenheter står inflyttningsklara vid Östertull i Visby innerstad hösten 2020, men det kommer mer. GotlandsHem har planer på att börja bygga uppemot femhundra bostäder till år 2023, varav flera av projekten också blir färdiga för inflyttning under perioden.

62 bostäder i Visby

– Inom kort lämnar vi in bygglovsansökan för 62 lägenheter i kvarteret Signallottan i Visby. Där vill vi bygga från ettor till fyror på ett så miljösmart sätt som möjligt, säger Elisabeth Kalkhäll, vd GotlandsHem.

Situationsplan över kvarteret Signallottan i Visby.

Planerna för Signallottan är spännande med skisser på miljösmarta hus och nytänkande kring tvättstugor och laddningsstationer för elcyklar. Den tänkta byggnationen i kvarteret är allt från flerfamiljshus till radhus och vissa av lägenheterna kommer att vara öronmärkta för ungdomar och studenter.

– Det här projektet är redo för bygglovsansökan kring årsskiftet, så vi kommer få anledning att återkomma till detaljerna framöver. Går allt som vi vill är de här lägenheterna redo för inflyttning i mitten av 2022, säger Elisabeth Kalkhäll.

Skissbild från planerna på kvarteret Signallottan i Visby

Väskinde, Hemse, Slite och Fårösund

GotlandsHem påbörjar nu inledande undersökningar för att utreda fyra möjliga orter för nybyggnation.

– Vi tittar närmare på Väskinde, Hemse, Slite och Fårösund som möjliga platser för nybyggnation. Saker som kommer att väga in är bostadsbehovet på platsen och möjligheten att få affärsmässighet i projekten, säger Elisabeth Kalkhäll.

De tomter GotlandsHem tittar på i dessa orter har goda förutsättningar när det gäller mark, detaljplan och närhet till företagets övriga fastigheter.

Prisvärt boende för barnfamiljer

Norr om kvarteret Lien, på yttre Furulund, vill GotladsHem bygga 24 radhus. En medborgardialog visade att prisvärt boende för barnfamiljer är vad som efterfrågas i området.

– Här vill vi nyttja en bostadstyp som gör det möjligt för oss att komma från första spadtaget till inflyttning snabbare än vad som är vanligt för flerbostadshus, säger Elisabeth Kalkhäll.

Bostadstypen har tagits fram av Sveriges Allmännytta och byggperioden är endast sex månader. Det här är hus som håller god kvalitet, och där upphandling via Sveriges Allmännytta samt byggsättet håller nere kostnaderna.

Nu inleder Region Gotland i samarbete med GotlandsHem arbetet med detaljplanen för området och så snart den är klar vill vi börja bygga. Om allt går enligt plan tror GotlandsHem på inflyttning under 2023 för radhusen i yttre Furulund.

Vår del av Visborg

I den nya stadsdelen Visborg pågår nu Region Gotlands arbete med detaljplan. GotlandsHem är en aktiv part i det arbetet och planerar i ett första skede att bygga cirka 140 bostäder i området.

– GotlandsHem ser fram emot att vara med i arbetet att skapa en hållbar stadsdel med närhet till friluftsområden och naturreservatet Södra hällarna, säger Elisabeth Kalkhäll.

Översiktsbild som visar GotlandsHems plan över Visborgsområdet.

Utveckling av Gråbo

De nybyggnationsprojekt som omfattar flest bostäder är tänkta i Gråbo med 200 till 250 lägenheter.

– Det är en del saker som ska falla på plats här såsom detaljplan, miljöpåverkan och ekonomi. Men, vi ser verkligen fram emot vad vi kan göra för att utveckla Gråbo, säger Elisabeth Kalkhäll.

Vi berättar mer

GotlandsHem kommer löpande berätta mer om alla de här nybyggnationsprojekten efter hand som de drar igång.

– Flera av projekten vi beskriver här är ännu i tidiga skeden i vår byggprocess, men vi kommer berätta mer om varje projekt löpande och efter hand. Det som är närmast färdigställande är lägenheterna i Visby innerstad där det är inflyttning redan i höst, säger Elisabeth Kalkhäll.

Elisabeth Kalkhäll, vd GotlandsHem

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

RegionerSedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag som är helägt av Region Gotland.

GotlandsHem äger och förvaltar drygt 4 600 hyreslägenheter och 400 lokaler, spridda över hela ön. Bostadsföretaget har även studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

För mer information om GotlandsHem, följ oss på:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Presskontakt

Pia Löfqvist Gustafsson

Pia Löfqvist Gustafsson

Presskontakt Kommunikatör 0498 - 20 39 97
Emil Karlsson

Emil Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 0498 - 20 39 97
Joakim Martell

Joakim Martell

Presskontakt vd GotlandsHem 0498 - 20 39 97

Relaterade nyheter

GotlandsHem. Vi är där livet pågår.

Sedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag som är helägt av Region Gotland.

GotlandsHem äger och förvaltar drygt 4 700 hyreslägenheter och 140 lokaler som är spridda över hela ön, från Fårösund i norr till Burgsvik i söder. Vi har ett varierat bostadsbestånd, från medeltida byggnader i Visby innerstad till modern bebyggelse. Dessutom har vi studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

GotlandsHem
Jungmansgatan 1A
621 83 Visby
Sverige