Gå direkt till innehåll
Målet med Nya Rya är ett ombyggt och tillbyggt reningsverk som levererar en hållbar rening för regionen och havet även i framtiden, säger Gryaabs vd Karin van der Salm.
Målet med Nya Rya är ett ombyggt och tillbyggt reningsverk som levererar en hållbar rening för regionen och havet även i framtiden, säger Gryaabs vd Karin van der Salm.

Pressmeddelande -

Framtidens avloppsrening med Nya Rya

Det är snart 50 år sedan avloppsreningsverket Ryaverket byggdes på Hisingen. Nu har Gryaab påbörjat det 15-åriga projektet Nya Rya, så att vi kan fortsätta jobba för ett renare hav även i framtiden.

- Målet med Nya Rya är ett ombyggt och tillbyggt reningsverk som levererar en hållbar rening för regionen och havet även framåt. Det kommer innebära en stor investering som vi behöver hantera så varsamt som möjligt, säger Gryaabs vd Karin van der Salm.

Nya Rya är Gryaabs största investering någonsin. Befolkningen i regionen förväntas öka, mer vatten kommer in till Gryaab och dessutom får vi skärpta reningskrav efter 2036. Det finns inte heller någon plats kvar på Ryaverket där vi kan bygga. För att klara framtida krav behöver vi därför bygga till på ny tomt. Utmaningen kräver noggrann planering och många utredningar de närmsta åren.

- Vi har en omfattande planeringstid framför oss innan vi sätter spaden i marken. För att veta hur och vad vi ska bygga behöver vi fastställa hur mycket inkommande vatten vi kan förvänta oss på lång sikt och vilka hållbara och tekniska val som är bäst, berättar Jan Karlsson, programledare för Nya Rya.

De närmaste åren kommer Gryaab, genom Nya Rya, att arbeta på en ansökan om nytt miljötillstånd, som ska gälla efter 2036. Projektet kommer också utvärdera vilka reningstekniker som är lämpliga och fastställa hur investeringen ska finansieras. De nya reningsstegen ska stå klara om 15 år för att kunna ge ytterligare 50 år (och mer!) av hållbar avloppsrening i regionen.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds till Ryaverket i Göteborg genom ett tunnelsystem. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Kontakter

Karin van der Salm

Karin van der Salm

Vd 031-64 74 00
Jan Karlsson

Jan Karlsson

Programledare Nya Rya 031-64 74 00
Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04

Relaterat innehåll

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg