Gå direkt till innehåll
Klokt avloppstänk – Vårt nya digitala kunskapsnav

Nyhet -

Klokt avloppstänk – Vårt nya digitala kunskapsnav

Välkomna till Gryaabs nya kunskapsnav Klokt avloppstänk! Här har vi samlat lättillgängliga och informativa texter om avloppsvatten, miljöfrågor och olika ämnen som vi inte vill ska komma till oss på reningsverket eller hamna i naturen. Vi informerar om varför ämnena är skadliga och hur du lätt kan göra rätt så att naturen och havet mår bättre.

-Gryaabs miljöingenjörer jobbar kontinuerligt tillsammans med kommunikatörerna för nå ut med information om olika ämnen som är skadliga för havet och slammet eller dåliga för våra reningsprocesser. Att samla all denna kunskap lättillgängligt på vår webb gör det lättare för oss att fortsätta det arbetet på lång sikt, säger Emilie Grubbström, miljöingenjör.

Kunskapsnavet Klokt avloppstänk fokuserar inte bara på de beteendebudskapsfrågor som riktar sig till hushåll utan vi fördjupar oss inom områden som kräver mer förklaring och beteendeförändringar på strukturell och samhällelig nivå.

-Att kommunicera om de mer komplexa miljöfrågorna på ett enkelt sätt hoppas vi ska leda till en ökad kunskap och på sikt också till förändringar i samhället som har positiva effekter för miljön, berättar Ellinor Günther, kommunikationsansvarig.

Klicka här för att komma till Klokt avloppstänk!

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Ellinor Günther

Ellinor Günther

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-64 73 33

Relaterat innehåll

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg