Gå direkt till innehåll
Cereno Scientific stärker sitt patentskydd

Pressmeddelande -

Cereno Scientific stärker sitt patentskydd

.............................................................
GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:
.............................................................


Biostock har publicerat nedan intervju med Cereno Scientific: https://www.biostock.se/2021/02/cereno-scientific-starker-sitt-patentskydd/

Cereno Scientific stärker sitt patentskydd

Patentskyddet för Cereno Scientifics primära tillgång, CS1, stärktes nyligen genom att två olika patentfamiljer expanderades. De två nya patenten, ett i Kanada och ett i Ryssland, kommer att bidra till att Cereno Scientific får en starkare kommersiell positionering. BioStock talade med Jonas Faijerson Säljö, Chief Intellectual Property Officer (CIPO) på Cereno Scientific, för att höra hur han ser på vikten av dessa två patent och bolagets IR-strategi som helhet.

Världshandelsorganisationen (WTO) definierar, i stora drag, immateriella rättigheter (IR) som “the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time.”

För läkemedels- och bioteknikbolag innebär detta bättre skydd av tekniken (metoder, föreningar, formuleringar etc.) som används vid utvecklingen av deras läkemedelsprodukter, och därför en starkare position på marknaden när deras produkter har godkänts av tillsynsmyndigheter.

Cereno Scientific erhåller två nya patent

Det svenska bioteknikbolaget Cereno Scientific meddelade nyligen att man erhållit två nya patent för sin läkemedelskandidat CS1, som befinner sig i fas II och är baserat på en omformulering av valproinsyra. Kandidaten syftar till att behandla hjärt-kärlsjukdomar, inklusive den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Patenten ingår i två olika patentfamiljer; ett patent beviljades i Kanada och det andra i Ryssland. Båda förväntas bidra betydligt till Cerenos kommersiella möjligheter och läggs till det redan beviljade patentet på den stora amerikanska marknaden.

I Kanada tillhör det beviljade patentet Cerenos första patentfamilj och heter Compounds and methods for improving impaired endogenous fibrinolysis using histone deacetylase inhibitors. Patentet kommer att gälla fram till 2032, med möjlighet till en förlängning på ytterligare två år i enlighet med det kanadensiska regelverket.

Patentet som beviljats på den ryska marknaden är en del av Cerenos andra patentfamilj gällande CS1 och heter Valproic acid for the treatment or prevention of pathological conditions associated with excess fibrin deposition and/or thrombus formation. Det ryska patentet kommer att gälla fram till 2035, med möjlighet till en förlängning på ytterligare fem år.

Cereno räknar med att inleda fas II-studien med CS1 i PAH under mitten av 2021. Genom ett framgångsrikt förberedande möte med FDA, har bolaget inlett arbetet med en s.k. investigational new drug (IND)-ansökan, som är nödvändig för att få starta studien i USA.

För mer information om Cerenos avancemang med fas II-studien med CS1 i PAH, läs mer här.

»Cereno Scientific has a broad patent portfolio with many patent applications in the so-called prosecution phase. Given the recent successful developments of the patent portfolio for CS1 we expect more granted patents in the relatively near future«
— Jonas Faijerson Säljö, CIPO, Cereno Scientific.


BioStock talar med IR-expert

BioStock tog kontakt med Cereno Scientifics IR-expert Jonas Faijerson Säljö för att få en bättre förståelse för vad dessa patent betyder för bolaget, i synnerhet då CS1 befinner sig i en fas II-studie, och varför IR är en så viktig del av läkemedelsutvecklingen.

Jonas Faijerson Säljö, as CIPO at Cereno Scientific, could you describe your role at the company?

– I am responsible for Cereno Scientific’s IP strategy and management of the company’s IPR portfolio. This means several different things, but primarily involves to continuously evaluate our assets and technology both on a short- and long-term basis. As a research and development company, new findings are often also uncovered through for example preclinical and clinical studies that we evaluate to see if there is an opportunity to expand and extend our drugs’ patent protection.

Generally speaking, what is IPR and why is it an important part of drug development?

– IPR, most notably patents, trademarks and trade secrets, generally represent the most valuable assets in knowledge-based companies and is for most companies an essential part of drug development. For these reasons, IPR can make a major difference in discussions with potential partners. Patents are very significant in drug development since they represent an important means to provide market exclusivity for a drug, thus protecting the significant investments that are required for launching a drug on the market.

– By having a strong patent strategy, we are both thinking about strengthening Cereno’s commercial position in potential partnering discussions and at the same time considering the longer-term perspective in relation to potential commercial competitors.

Jonas Faijerson Säljö, CIPO, Cereno Scientific

How does IPR affect discussions with potential partners for the company?

– I cannot comment on specific discussions with potential partners, but generally speaking IPR and clinical data are at the center of discussions in partnering discussions since these often represent the most valuable assets for companies in our sector.

Can you tell us, more specifically regarding these two most recently granted patents, what is their significance for Cereno Scientific and its asset CS1?

– The recently granted patents builds upon previously granted patents in e.g. the US and broaden the geographical scope of the patent protection for CS1 into two new significant markets, Canada and Russia, thus increasing the commercial value of the CS1 asset.

Finally, as Cereno moves into the deeper stages of clinical drug development, can we expect more patents granted around CS1?

– Cereno Scientific has a broad patent portfolio with many patent applications in the so-called prosecution phase. Given the recent successful developments of the patent portfolio for CS1 we expect more granted patents in the relatively near future.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om GU Ventures AB

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång. Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 200 nya affärsidéer, varav 130 bedriver verksamhet idag och varav 14 är listade. Vår portfölj består av 70 innehav och ett antal projekt. I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

About GU Ventures AB

GU Ventures builds businesses out of groundbreaking ideas that help shape a better tomorrow and is top-ranked by UBI Global Index as one of the world's 20 leading university-run incubators. We finance and develop new innovative business ideas with connections to the University of Gothenburg, which is one of northern Europe's largest universities. Our mission is commercialize the innovations, which leads to the utilization of research and skills, renewal of the business community, job creation and sustainable growth. Our passionate team of company builders, financial experts, IP and legal talent are dedicated supporters of our companies and ensure their successes. Since our starting point in 1995, GU Ventures has developed over 200 new business ideas of which 130 are in business today and of which 14 are listed. Our portfolio consists of 70 holdings and some projects. In the latest survey, 87% of companies match the global sustainability goals set by the UN. GU Ventures is wholly owned by the Swedish state and managed by the University of Gothenburg. Feel free to read more at: www.guventures.com.

Kontakter

Sten R. Sörensen

Sten R. Sörensen

VD Cereno Scientific AB +46 733 74 03 74

Relaterat innehåll

GU Ventures skapar mer samhällsnytta av forskningsresultat

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång.

Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 240 nya affärsidéer, varav 140 bedriver verksamhet idag och varav 15 är listade. Vår portfölj består av 80-tal innehav och ett antal projekt.

I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures AB
Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
41126 Göteborg
Sverige