Gå direkt till innehåll
Mangold insight publicerar uppdragsanalys om Cereno Scientific

Pressmeddelande -

Mangold insight publicerar uppdragsanalys om Cereno Scientific

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:

..............................................................

Mangold insights, som har publicerat en uppdragsanalys på Cereno Scientific, rekommenderar Köp med riktkurs 4,50 kronor på 12 månaders sikt. Bolaget har fått särläkemedelsstatus för läkemedelskandidaten CS1 mot PAH (pulmonell arteriell hypertension) och ska under 2021 inleda fas 2-studier. 

PAH är en sällsynt hjärt-kärlsjukdom som ger högt tryck i lungorna. Till skillnad från dagens befintliga läkemedel som endast sänker blodtrycket påverkar CS1 hela sjukdomsförloppet. CS1 påverkar fler grundläggande sjukdomsmekanismer i PAH genom sin fyrfaldiga effektprofil med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper. Dessutom har CS1 ett nytt angreppssätt genom att applicera epigenetisk modulering, vilket talar för att bolaget kan ta marknadsandelar mot befintlig behandling.

Behov av nya läkemedel

Marknaden för PAH växer och det finns ett behov av nya läkemedel. Därför har bolaget fått särläkemedelsstatus för CS1 från det amerikanska läkemedelsverket FDA. Mangold har i denna analys utgått från marknadsdata och antagit att CS1 kan konkurrera med nuvarande läkemedel och ta 10 procent av marknaden som väntas uppgå till närmare 10 miljarder dollar 2027. Mangold ser goda förutsättningar för CS1 att kunna nå en peak-försäljning på 1,5 miljarder dollar inom en period av sju år från godkännande som väntas kunna ske 2027.

Attraktiv investering

Mangold ser ökat intresset för bolag med inriktning mot särläkemedel. Marknaden för PAH är aktiv där en rad större samarbeten och licensaffärer genomförts vilket stärker oss i vår tro på att Cereno Scientific kommer att vara attraktivt att investera i. Mangold ser uppsida i aktien på 150 procent utifrån genomförd riskjusterad DCF-värdering.

Du kan läsa analysen i sin helhet i bifogad PDF.

Om Cereno Scientific

Cereno Scientific är ett läkemedelsutvecklande bolag som bildades 2012. Detta skedde efter forskningsframsteg med en ny trombosförebyggande behandlingsprincip på Wallenberglaboratoriet för Kardiovaskulär och Metabol Forskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Bolaget har sin hemvist i Göteborg och sitter på AstraZenecas BioVentureHub. Ett kontor har även etablerats i Cambridge Innovation Center beläget i Boston, USA som har en hög koncentration av life-science bolag. Cereno Scientific är listat på Spotlight Stock Market sedan 2016 och Sten R. Sörensen är vd för bolaget. Grundare till bolaget är professor Sverker Jern, docent Niklas Bergh och filosofie doktor Pia Larsson.

Ny strategi för CS1

Cereno Scientific, verksamma inom kardiovaskulära sjukdomar, har tagit fram en ny strategi kring dess läkemedelskandidat CS1. Detta efter att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) gett särläkemedelsstatus för CS1 för pulmonell arteriell hypertension PAH, en sällsynt sjukdom som ger högt blodtryck i lungorna. Särläkemedelsstatus är en validering på att det finns ett medicinskt behov av bättre behandling av hjärt-kärlsjukdomen (PAH) och att FDA bedömer att CS1 har potential att kunna dokumentera värdefulla effekter för patienter med denna sjukdom.

Läkemedelskandidaten CS1, är tänkt som ett sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ (epigenetisk modulator) för PAH-patienter. Den sällsynta sjukdomen PAH är en kärlsjukdom som leder till försämrad livskvalitet för de som drabbas. Ett förhöjt motstånd uppstår i lungkärlen vilket i sin tur leder till högt blodtryck i lungorna och hjärtsvikt vilket kan leda till dödlig utgång för patienten. För sjukdomen PAH finns inget läkemedel som botar. Nuvarande behandlingar förbättrar patientens funktionsnivå men det innebär enbart en måttlig bromsning av sjukdomsutvecklingen.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om GU Ventures AB

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång. Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 200 nya affärsidéer, varav 130 bedriver verksamhet idag och varav 12 är listade. Vår portfölj består av 70 innehav och ett antal projekt. I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

Presskontakt

Sten R. Sörensen

Sten R. Sörensen

VD Cereno Scientific AB +46 733 74 03 74

Relaterat innehåll

GU Ventures skapar mer samhällsnytta av forskningsresultat

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång.

Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 240 nya affärsidéer, varav 140 bedriver verksamhet idag och varav 15 är listade. Vår portfölj består av 80-tal innehav och ett antal projekt.

I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures AB
Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
41126 Göteborg
Sverige