Skip to main content

GU Ventures nya inkubatorbolag 2018

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2019 13:17 CET

GU Ventures, som är topprankad som en av världens främsta universitetsstyrda inkubatorer, presenterar de 10 nya affärsidéer som togs in i inkubatorn under 2018. Bland dem finns bolag inom avfallshantering, en unik textil, nya medicinska behandlingar och digitala plattformar. GU Ventures har även investerat i dem, samt gjort två investeringar utanför inkubatorverksamheten.

GU Ventures uppdrag är att finansiera och utveckla nya affärsidéer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och tillväxt. Fokus är hållbarhet för en bättre framtid. Bolagen i portföljen skapar nästa generations produkter och tjänster och tar sig an några av vår tids största samhällsutmaningar.

Årligen förstärks portföljen respektive inkubatorn med ett tiotal nya projekt och bolag. De antagna bolagen stöttas med affärsutveckling, kapitalanskaffning, bolags- och organisationsbyggande och får tillgång till ett stort nätverk som sträcker sig över många bransch- och kompetensområden. Här kan du även läsa om fjolårets intag,

GU Ventures nya satsningar under 2018 var:

1. Alchoii: Nytt effektivt läkemedel för patienter som lider av alkoholmissbruk.

2. Alexera: Ny farmakologisk terapi för läkande behandling av komplexa leversjukdomar.

3. Flora Innovation: Nya behandlingar inom immunologi och mikrobiologi, med ett fokus på att undvika utveckling av allergi och skapa tolerans.

4. Generation Waste: Digitalt verktyg för hotell- och restaurangbranschen som genom vägning, analys och utbildning, möjliggör minskning av avfall, ett mer hållbart beteende och en ökad lönsamhet.

5. Healthmakers Technology: Tillhandahåller en teknisk lösning för att öka tillgången till vård.

6. Hälsobrickan: Kombinerar företags hälsodata och ekonomiska nyckeltal på ett unikt sätt, vilket medför att deras hälsofrämjande aktiviteter blir både enklare att följa upp och mer kostnadseffektiva.

7. Mycorena: Skapar cirkulär ekonomi genom svampbaserade processer som omvandlar avfallsströmmar till högvärdig produkter.

8. Recycla.se: Digital tjänsteplattform som hjälper bolag och privatpersoner att hitta den optimala lösningen för avfallshantering.

9. Spira Energy: Ny typ av tryckluftskompressor som är väsentligt energieffektivare – cirka 80%, jämfört med dagens kompressorer, vilka bara har en effektivitet på 10-30%.

10. Ten Medical Design: Unik strålskyddande textil för skydd mot röntgenstrålning i operationsrummet.

Vi är både stolta och glada över att få välkomna dessa nya projekt och bolag till GU Ventures inkubator. De har fångat vårt intresse då affärsidéerna är nytänkande, skalbara och har innovations¬höjd. Deras värdeerbjudande går helt i linje med vår vision om att bidra till en bättre och mer hållbar framtid. Vi ser fram emot att jobba med dem framöver och hjälpa dem vidare med deras kommersialisering, säger Klementina Österberg, VD på GU Ventures.

Därutöver har två investeringar genomförts i Aktiebolaget Svenska Stjärnor med ett flertal andra holdingbolag knutna till landets lärosäten, samt i ett nytt investmentbolag för så kallade ”Impact investeringar” i sociala innovationer.

Under året har GU Ventures även stöttat drygt 20 affärsprojekt inom Sahlgrenska Akademin, Handelshögskolan, Högskolan för Scen och Musik och Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet, i sitt helägda utvecklingsbolag GU Project Accelerator AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Klementina Österberg, VD GU Ventures AB
Email: klementina.osterberg@ventures.gu.se
Mobil: +46 (0)70-440 11 90

Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.

Bifogade filer

PDF-dokument