Pressmeddelande -

Akuta pandemieffekter på jämställdheten - svenska kvinnliga näringslivsprofiler ställer sig bakom upprop

Tillsammans med svenska näringslivet lyfter vi blicken för pandemins osynliga offer

I spåren av pandemin riskerar 50 miljoner kvinnor att återgå till eller drabbas av extrem fattigdom. För första gången på 20 år går fattigdomskampen åt fel håll och effekten för jämställdhetsutvecklingen är katastrofal. Med uppropet #lyftblicken vill vi, tillsammans med framträdande kvinnliga profiler inom svenskt näringsliv, belysa problemet och rikta fokus på de kvinnor som ofta varken syns eller hörs. Carola Lemne och Caroline Farberger är bara några av många som stödjer uppropet, startat av Andra ”Börshajen” Farhad.

Covid-19 är långt mer än en hälsokris. Globalt har 495 miljoner människor förlorat sina jobb, och det är de fattigaste länderna som är de hårdast drabbade. Indien har sett sitt största ekonomiska fall på flera årtionden och i flera delar av Afrika lever befolkningen i extrem fattigdom.

– Många av våra entreprenörer i Kenya har förlorat nästan tre fjärdedelar av sin inkomst. Hand in Hands fortsatta stöd är helt avgörande för dem att komma på fötter igen och få en inkomst. Vi storsatsar nu med vår julkampanj ”Back to Business” som vi hoppas att fler företag vill vara en del av, säger Sofie Borgudd, som arbetar med företag och samarbeten på Hand in Hand.

Initiativet till uppropet togs av Andra ”Börshajen” Farhad, som sedan några år är ambassadör till Hand in Hand. Flera andra framträdande kvinnliga profiler inom svenskt näringsliv som Carola Lemne (fd VD Svenskt Näringsliv), Pernilla Ramslöv (VD Nox Consulting), Barbara Bergström (grundare av Internationella Engelska skolan), Lena Apler (ordförande Collector Bank), Susanna Campbell (Investerare och styrelseproffs), Eva Redhe (investerare och styrelseproffs), Caroline Farberger (VD ICA Försäkring) och Anna Ryott (ordförande för Summa Equity) stöttar Andras initiativ. Under uppropet #lyftblicken, uppmanar hon nu svenska folket att uppmärksamma de hårt prövade entreprenörerna i Indien och Afrika.

– Vi befinner oss mitt i en pandemi. De allra flesta, inklusive jag själv, har fått kämpa hårdare än vanligt för att få livet att gå ihop. Men det är inte vi här i Sverige, eller i de andra rikare delarna av världen, som drabbas hårdast. Vi är av uppfattningen att, precis som här hemma i Sverige, det är företagare och entreprenörer som skapar nya arbetstillfällen. Och återhämtningen måste komma igång nu – innan det är för sent. Min förhoppning med uppropet #lyftblicken är att fler människor och företag ska uppmärksamma problemet genom att lyfta blicken, prata med vänner och kollegor samt stödja de organisationer som stöttar kvinnors utsatta entreprenörskap, säger Andra Farhad.

LÄS MER HÄR


För mer information:

Sofie Borgudd, Hand in Hand

T:070-554 54 81
E: sofie.borgudd@handinhandsweden.se


Stina Götbrink, generalsekreterare Hand in Hand Sweden

T: 070-264 38 82
E: stina.gotbrink@handinhandsweden.se


Andra Farhad, Börshajen AB

T: 070-732 94 99
E: andra.farhad@borshajen.nu

Relaterade länkar

Ämnen

 • Företagsutbildning

Kategorier

 • fattigdomsbekämpning
 • hand in hand sweden
 • covid 19
 • kvinnor
 • kenya
 • lyftblicken
 • indien
 • entreprenörskap
 • zimbabwe
 • näringsliv

Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom. Genom utbildning, träning i entreprenörskap och tillgång till mikrolån hjälper vi framförallt kvinnor att starta små familjeföretag. Tack vare den ökade inkomsten kan de långsiktigt förbättra situationen för sig själva och sina familjer.

Hand in Hands unika arbetsmodell för hjälp till självhjälp har hittills bidragit till att över 2,9 miljoner företag och 4,5 miljoner jobb har skapats eller vidareutvecklats i verksamhetsländerna (Indien, Afghanistan, Kenya och Zimbabwe). 

Relaterat innehåll