Gå direkt till innehåll
Första etappen av ombyggnaden i centrum börjar i slutet av februari, men redan nu pågår det förberedelser i stan. Följ arbetet via  www.hassleholm.se/stadsutveckling.
Första etappen av ombyggnaden i centrum börjar i slutet av februari, men redan nu pågår det förberedelser i stan. Följ arbetet via www.hassleholm.se/stadsutveckling.

Pressmeddelande -

Nu börjar ombyggnaden av centrum

Ombyggnaden av centrum i Hässleholm närmar sig och nu görs de sista förberedelserna inför entreprenörens byggstart i slutet av februari. Ombyggnaden delas upp i tre etapper och kommer att pågå fram till och med november 2017. För att ge plats åt byggarbetet kommer busshållplatserna vid Stortorget att flyttas till tillfälliga hållplatser vid Andra Avenyen från och med den 13 februari.

Ombyggnad i tre etapper

– Det är ofrånkomligt att det blir stökigt i stan under byggtiden med trafikomläggningar och byggmaskiner, men i och med uppdelningen i olika byggområden hoppas vi störa så lite som möjligt. Vi ber om respekt för avstängda områden och hänvisningar i trafiken, och tackar på förhand för visat tålamod, säger tekniska förvaltningens projektchef Mats Olsson.

Ombyggnaden utanför Resecentrum kommer enligt planen att ta ungefär 10 månader med byggstart i februari och nyinvigning av centrum i december 2017. För att underlätta framkomligheten i centrum under byggtiden kommer arbetet att delas upp i olika byggområden fördelat på tre etapper. Första etappen, etapp A, innebär att södra delen av Järnvägsgatan, mellan Första Avenyen och Andra Avenyen, byggs om. Detta beräknas vara klart under maj, då andra etappen inleds. Under etapp B, mellan maj och augusti, kommer Första Avenyen och norra delen av Frykholmsgatan att byggas om. I augusti påbörjas sista etappen då ombyggnaden av norra delen av Järnvägsgatan, mellan Tingshusgatan och Första Avenyen, avslutar byggprojektet. Älmby Entreprenad AB kommer att utföra arbetet, medan tekniska förvaltningen står för den övergripande projektledningen.

– Som med alla utomhusprojekt är vi beroende av väder och vind, och därför kan vi behöva justera tidsplanen efter hand. Vi kommer löpande att uppdatera informationen på kommunens webbplats för att man ska kunna följa arbetets gång, säger projektledare Tomas Ohlsson.

Ny stadsbusshållplats från och med den 13 februari

Entreprenören inleder arbetet med etapp A under vecka 9, men ombyggnationen har redan smygstartat med att tekniska förvaltningen förbereder tillfälliga busshållplatser längs Andra Avenyen. Den nya tillfälliga busshållplatsen, Fisktorget, byggs på de befintliga parkeringsplatserna mellan Vattugatan och Godtemplaregatan, på både södra och norra sidan av Andra Avenyen. Från och med den 13 februari kommer Skånetrafikens stadsbussar att använda hållplats Fisktorget, som under hela byggtiden ersätter den nuvarande hållplatsen Hässleholm C på Första Avenyen. Regionbussarnas hållplatser kommer inte att påverkas under de första två etapperna, utan de fortsätter att använda ordinarie busshållplatser längs Järnvägsgatan som vanligt.

Järnvägsgatan stängs delvis av för trafik

Busshållplatserna längs Första Avenyen kommer istället tillfälligt att bli cykelparkeringar under tiden den gamla cykelparkeringen längs södra delen av Järnvägsgatan byggs om. Även parkeringsplatserna för bilar längs södra delen av Järnvägsgatan tas bort. Istället kommer en del långtidsparkeringar på västra sidan av stationsområdet att skyltas om för fler platser med kortare parkeringstid.

Från och med någon gång under vecka 8 och 9 kommer södra delen av Järnvägsgatan att stängas av mellan Första Avenyen och Andra Avenyen. Samtidigt enkelriktas norra delen av Järnvägsgatan, Första Avenyen och Frykholmsgatan och hastigheten sänks till 30km/timmen. Det kommer finnas gångvägar för att butiker och serviceinrättningar ska vara tillgängliga under byggperioden.

Tryggare och mer välkomnande med Amelies plats

Efter ombyggnationen blir det enklare och tryggare att röra sig mellan Resecentrum och stadens centrum. Men också mer njutbart med fler promenadstråk och platser för paus och umgänge

– Vi ser fram emot att se omgestaltningen växa fram under året - det kommer att bli väldigt fint! Hässleholm får ett mer välkomnande och levande centrum med plats för liv och rörelse, samtidigt som det blir tryggare för både fotgängare och cyklister med färre bilar, säger Gertrud Richter, planchef på stadsbyggnadskontoret.

Ytan utanför Resecentrum är kärnan i omgestaltningen där mönsterlagd natursten och markbelysning ger känslan av ett spårområde på en bangård. Första Avenyens gågata förlängs hela vägen fram till stationen. För att minska trafikmängden och underlätta för kollektivtrafiken enkelriktas Järnvägsgatan för personbilar. På Första Avenyen flyttas träden in mot mitten, vilket gör det möjligt för trädkronorna att breda ut sig. Samtidigt breddas trottoaren med en möblerbar zon vilket underlättar för uteserveringar och andra handelsaktiviteter. 

Byggnadsnämnden beslutade nyligen att namnge området till Amelies plats efter Amelie Ehrenborg, som på slutet av 1800-talet skänkte delar av marken där Hässleholms centrum nu tar plats.

För mer information kontakta:

Tomas Ohlsson, projektledare anläggning tekniska förvaltningen
Tel 0451-26 70 00, tomas.ohlsson@hassleholm.se

Mats Olsson, projektchef tekniska förvaltningen

Tel 0451-26 81 61, mats.olsson@hassleholm.se

Läs mer:

www.hassleholm.se/stadsutveckling

www.skanetrafiken.se/hassleholm

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Relaterat innehåll

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm