Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökad spridning av covid-19 inom omsorgens verksamheter

Nya fall av covid-19 har konstaterats inom omsorgens verksamheter. De nya fallen gäller främst personal inom hemtjänsten och på äldreboenden. - Det är olyckligt att smittspridningen ökar. Vi har påbörjat omedelbar smittspårning vid de konstaterade fallen, säger Eva Liljekvist Borg, förvaltningschef.

I dagsläget finns konstaterad smitta bland personal och boende på Sjögläntan i Vinslöv. Det finns även konstaterad smitta hos personal på Kaptensgården i Hässleholm samt hos personal inom hemtjänsten i Sösdala. Den påbörjade smittspårningen är inte klar i nuläget. De i personalen som har konstaterad smitta är hemma minst 48 timmar efter att de har blivit symtomfria, förutsatt att det har gått sju dagar sedan första symtomet.

Barriärvård insatt

Barriärvård är insatt hos samtliga boende på de avdelningar där det finns konstaterad covid-19, och även där den konstaterat smittade personalen arbetade det senaste dygnet före första symtom. Barriärvården förväntas fortsätta i 14 dagar efter det senaste positiva testet av covid-19. Barriärvård innebär att personalen använder full skyddsutrustning i alla kontakter med boende och att boende är i sina lägenheter under dygnets alla timmar.

Nya provtagningar

På fredag genomförs en ny provtagning på Sjögläntan i Vinslöv. Idag inleds smittspårningen på Kaptensgården i Hässleholm. Dessa prover följs upp av nya provtagningar nästa tisdag.

Mobila teamet viktig resurs

Det mobila covidteamet vårdar de brukare som har konstaterad smitta inom hemtjänst.

- Det mobila covidteamet är en viktig resurs. Personalen i teamet har fördjupade kunskaper kring vård av personer med Covid-19. Vi undviker onödiga förflyttningar när vi kan vårda de brukare som har konstaterad smitta i sina hem. Smittskydd Skåne menar också att de personer som konstaterats smittade på äldreboenden i första hand ska vårdas i kohortvård, men ska stanna kvar på avdelningen. Därför är det inte aktuellt att flytta dessa boende till covidenheten, säger Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Inga fler smittade på Solgården

Efter smittspårning på Solgården i Hästveda visar det sig att smittan inte har spridits vidare inom boendet. Barriärvården är avslutad hos alla boende, förutom hos den person som är konstaterad smittad. Den personen väntas förklaras smittfri under morgondagen.

För mer information kontakta:

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Tel 0451-26 88 21, birgitta.ljungbeck@hassleholm.se

Ämnen

Taggar

Regions


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Relaterade nyheter