Gå direkt till innehåll
Överenskommelse klar om station för höghastighetståg i Hässleholm

Pressmeddelande -

Överenskommelse klar om station för höghastighetståg i Hässleholm

I dag har Hässleholms kommun och Sverigeförhandlingen nått en överenskommelse som betyder att Hässleholm C blir en av stationerna längs höghastighetsjärnvägen. Genom dagens handslag förbinder sig Hässleholms kommun att medfinansiera den nya stambanan med 50 miljoner kronor och att tillsammans med Kristianstads kommun bygga 7 000 bostäder.

– Handslaget innebär att vi nu har kommit ett stort steg närmare en höghastighetsstation i Hässleholm, och det känns mycket bra. Den nya stambanan kommer att bidra till utvecklingen i hela regionen: Vi får en större arbetsmarknad genom regionala snabbtåg och bostadsbyggandet ökar. En höghastighetsstation i Hässleholm betyder också mycket för arbetet med att göra Hässleholm och Kristianstad till en ny tillväxtmotor i Skåne, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun.

Höghastighetsjärnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Förhandlingarna startade den 1 februari, och i utgångsbudet ingick bland annat en höghastighetsstation i Hässleholm. Hässleholms kommuns förhandlingsdelegation har bestått av kommunalråd Lena Wallentheim (S), kommunchef Bengt-Arne Persson och utvecklingsstrateg Richard Heingard. Kommunstyrelsen gav på onsdagskvällen Lena Wallentheim i uppdrag att slutföra förhandlingen, och idag blev alltså handslaget mellan Hässleholms kommun och Sverigeförhandlingen klart. Överenskommelsen bygger på fyra delar:

Förskottering: Hässleholms kommun förskotterar 50,9 miljoner kronor. Statens återbetalning sker så snart Hässleholms kommuns åtagande om bostadsbyggande uppfylls. Förskotterade medel återbetalas under alla omständigheter senast år 2040.

Stationsläge: Den nya höghastighetstågstationen ska vara belägen centralt vid Hässleholm C. Detta är ett stationsläge som gynnar effektiva byten för pendlare och långväga resenärer och kan få positiva effekter för hela Skåne. Helsingborg och Kristianstad knyts till höghastighetsbanan via Skånebanan. Hässleholm C utgör samtidigt en viktig kopplingspunkt för regional snabbtågstrafik mellan den nya stambanan och det befintliga systemet, till exempel från Malmö mot Kristianstad och Blekinge samt Södra stambanan mot Älmhult och Växjö.

Bostäder: Hässleholms kommun åtar sig att tillsammans med Kristianstads kommun bygga 7 000 bostäder i enlighet med tillväxtmotorarbetet och den gemensamt inlämnade nyttoeffektbedömningen. Åtagandet avser bostäder kopplade till färdigställandet av den nya stambanan, men även detaljplaner för bostäder tagna före år 2015 kan tillgodoräknas.

Medfinansiering: Hässleholms kommun medfinansierar den nya stambanan med 50 miljoner kronor. Medfinansieringen betalas i tre delar; en tredjedel vid projekteringsstart, en tredjedel vid byggstart och en tredjedel när den nya stambanan är färdigbyggd via Hässleholm.

– Dagens handslag etablerar höghastighetsjärnvägens sträckning genom södra Sverige och kommer att bidra till ökat bostadsbyggande i både Hässleholm och Kristianstad, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

– Den nya höghastighetsjärnvägen kommer att medföra stora möjligheter för hela landet att utvecklas, både i storstäder, mindre städer och landsbygden, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Hässleholms redan strategiska läge förstärks genom dagens överenskommelse. Från Hässleholm kommer man att kunna resa till Stockholm på 2 timmar och 10 minuter istället för idag 3 timmar och 28 minuter. Söder om Hässleholm öppnas möjlighet för snabbare, punktligare och tätare trafik till Lund och Malmö.

– Vi är övertygade om att höghastighetsstationen blir ett lyft för både Hässleholm, våra grannkommuner i Skåne nordost och övriga Skåne. Hässleholm stärks som knutpunkt och arbetsmarknadsregionen kommer att bli större, säger Bengt-Arne Persson, kommunchef i Hässleholms kommun.

Handslaget ligger till grund för det slutliga avtalet, som så småningom ska godkännas av kommunfullmäktige.

– Handslaget är en viktig milstolpe i förberedelserna inför Hässleholms framtida utveckling. Nu går vi in i nästa fas. Med dagens handslag kan vi gå vidare mot en avtalsskrivning med Sverigeförhandlingen och närma oss ett genomförandeavtal med Trafikverket. Men innan vi är där krävs bland annat långtgående utredningar om sträckningsalternativ i och kring Hässleholm. Arbetet i projektorganisationen är redan igång, men intensifieras under sommaren, säger utvecklingsstrateg Richard Heingard, som också är kommunens projektledare.

För mer information kontakta:
Kommunalråd Lena Wallentheim (S), 0451-26 83 71, 0709-81 83 71
Kommunchef Bengt-Arne Persson, 0451-26 80 51
Utvecklingsstrateg och projektledare Richard Heingard, 0451-26 82 58, 0721-80 99 63
Kommunikationschef Hanna Gardell, 0709-81 83 48

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Linda Färdig

Linda Färdig

Presskontakt Kommunikatör Kommunikationsavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 0451-26 89 87
Hanna Gardell

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikations- och kanslichef Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm