Gå direkt till innehåll
Hotad mal släpps i Helge å

Nyhet -

Hotad mal släpps i Helge å

Foto Christer Larsson/Nordens Ark.
Malen är utrotningshotad och finns idag bara i tre svenska vattendrag. Det är stiftelsen Nordens Ark i Bohuslän, som bjudit in Björn Risinger, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, för att släppa ut de unga malarna.

Malarna från Nordens Ark är resultatet av att den utrotningshotade malen för första gången har lekt på ett naturligt sätt i fångenskap i Sverige. Utsättningen av malarna ska hjälpa den lilla population av mal som finns i Helge å. Genom att tillföra fler individer är förhoppningen att malen ska klara sig från utrotning. I dag anges arten som starkt hotad på den nationella rödlistan.

Malen är en av världens största sötvattensfiskar. Den mytomspunna fisken kan bli mycket gammal. Den största mal som fångats i Sverige var 3,6 meter lång och vägde 180 kg.
I Sverige finns malen bara kvar i tre vattensystem: Båven, Emån och Helge å.

Stiftelsen Nordens Ark startade uppfödning av mal 2008 då Kronprinsessan Victoria invigde våtmarken på Nordens Ark genom att släppa ut malar. Utsättningen är den första med malar från Nordens Ark.

Både media och allmänhet är varmt välkomna att närvara när malarna släpps ut i Helge å!

Tid: Onsdag 13 juli 2011 kl 13.00
Plats: Naturum Vattenriket, Härlövsängaleden 2, Kristianstad

Medverkande: Björn Risinger, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten, Bo Norming, vice VD, Stiftelsen Nordens Ark, Christer Larsson, projektledare, Stiftelsen Nordens Ark, Anders Hallengren, Länsstyrelsens miljöavdelning i Skåne och Jonas Dahl, limnolog, Kristianstad vattenrike.

Kontaktpersoner:
Nina Lindberg Hamn, kommunikationschef Stiftelsen Nordens Ark,
tfn 0734-60 89 49, nina.hamn(a)nordensark.se eller
Bo Norming, vice VD, Stiftelsen Nordens Ark tfn 070-190 21 42.

Stiftelsen Nordens Ark
Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att bevara utrotningshotade djur och återskapa livskraftiga populationer av hotade arter i deras naturliga miljöer. Avelsarbete, forskning och utbildnings bedrivs på Åby säteri i Bohuslän. Den zoologiska parken är öppen för besökare året runt. En stor del av verksamheten är förlagd i fält utanför anläggningen, både i Sverige och utomlands.

Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten är en ny myndighet som startade den 1 juli i år. Myndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Detta innefattar bland mycket annat bevarande och restaurering av vattendragens ekosystem.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden