Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Kronprinsessan besökte HaV: "Väldigt insatt och intresserad av våra frågor"

Kronprinsessan Victoria besökte i dag Havs- och vattenmyndigheten, HaV. På programmet stod information om HaV:s arbete med havsplanering, insatser för att rädda Östersjön, miljövänlig vattenkraft och fiskerikontroll i marina skyddade områden.

– Kronprinsessan är väldigt insatt och intresserad av frågor som rör vår havsmiljö, vi är väldigt glada över att hon besöker oss. Hennes intresse gör också att allmänheten får upp ögonen för de utmaningar som finns, säger Jakob Granit.

Se bilder från besöket på HaV:s hemsida

Kronprinsessan besökte under förmiddagen Göteborgs universitet och träffade där forskare på Zoologen. Hon och landshövdingen i Västra Götaland, Anders Danielsson, anlände vid lunchtid till HaV där de togs emot av generaldirektör Jakob Granit och stabschef Maria Hellsten.

Efter en lättare skaldjurslunch fick Kronprinsessan möta HaV:s Thomas Johansson och Joacim Johannesson som båda arbetar med havsplanering. HaV har regeringens uppdrag att ta fram förslag till statliga havsplaner som vägleder om hur havet ska användas hållbart, en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken. Planerna ska beslutas av regeringen senast 2021

- Vi pratade om hur havet hör ihop med land och vi hanterar det i havsplaneringen. Vi pratade också om vilka samhällstjänster vi har och kan utveckla i havet, till exempel energiproduktion, transporter, rekreation och livsmedel genom fiske. Vi gav exempel på hur myndigheten hanterar olika intressen som krockar och hur vi försöker hitta samförstånd, säger Thomas Johansson, chef på enheten för havsplanering.

Samarbete viktigt för Östersjön

Kronprinsessan träffade också Mia Dahlström, chef på enheten för havsmiljöförvaltning på HaV. Hon berättade om HaV:s arbete för att minska övergödningen i Östersjön. Dels genom egna satsningar på nya arbetssätt och lokala vattenvårsprojekt, dels om hur Sverige och HaV tillsammans med andra Östersjöländer försöker hitta lösningar.

- Vi talade om vikten av samarbete i frågor som rör havsmiljön för att nå framgångsrika effekter. Kronprinsessan var särskilt intresserad och ställde frågor kring metoder för att minska övergödning samt av tillståndet för havsörnar, säger Mia Dahlström.

Björn Sjöberg, verksamhetsstrateg på HaV, har i flera år arbetat med frågor som rör miljöanpassning av svensk vattenkraft. Tillsammans med Energimyndigheten och Svenska kraftnät har HaV fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till nationellt vägledande plan för miljöprövning av vattenkraften.

- Jag pratade om vattenkraftens betydelse i dag och historiskt, om vattenkraftens miljöpåverkan samt om vägen till en ny lagstiftning för vattenkraften, den process som vi just nu står i begrepp att genomföra, säger Björn Sjöberg.

Besök på centrum för fiskekontroll

Sista punkten på Kronprinsessans besök på HaV handlade om fiskförvaltningen av svenska vatten och hur den fungerar. Hon fick först en kort introduktion av avdelningschef Ingemar Berglundom de olika delar som ingår i arbetet. Kronprinsessan besökte sedan Centrum för fiskerikontroll (FMC) på HaV där enhetschef Viktoria Wendschlag berättade om arbetet med fiskereglering och övervakning i marina skyddade områden, till exempel Bratten och Kosterhavet.

I januari 2016 utsåg FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon Kronprinsessan Victoria till ambassadör för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Kronprinsessan är en av 16 ambassadörer i den särskilda grupp som har till uppgift att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling och hon arbetar framförallt med frågor som rör vatten och hälsa. Det är första gången Kronprinsessan Victoria besöker Havs- och vattenmyndigheten men hon närvarade i maj i fjol vid Havs- och vattenforum som arrangeras av HaV. I mars i fjol träffade Kronprinsessan också HaV:s vrakexperter i samband med ett möte i Sotenäs kommun.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Lena Olsson Kavanagh, presskontakt, tfn 010-698 68 64, mobil 076-538 60 42, e-post lena.olsson.kavanagh@havochvatten.se

Ämnen

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden