Gå direkt till innehåll
Det 80 meter långa arbetsfartyget Vina används vid undersökningarna av Skytteren. Fotot är taget vid tidigare arbete med vraket Finnbirch. Foto: JD Contractor
Det 80 meter långa arbetsfartyget Vina används vid undersökningarna av Skytteren. Fotot är taget vid tidigare arbete med vraket Finnbirch. Foto: JD Contractor

Nyhet -

Miljöfarligaste vraket undersöks åter

Mellan 400 000 och 500 000 liter olja kan finnas kvar i fartyget Skytteren som sjönk 1942 vid Måseskär på västkusten, i höjd med Lysekil och cirka tio kilometer från kusten. Nu undersöks vraket, som klassas som det mest miljöfarliga i svenska vatten, igen på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Just nu arbetar ett danskt företag, JD Contractor, med att borra ett 70-tal små inspektionshål (som försluts direkt efteråt) i vraket som ligger på cirka 74 meters djup. Arbetet beräknas ta ett par veckor, beroende på väder och vind.

– Vi vill få fram mer fakta om exakt var i vraket oljan finns och hur mycket olja det rör sig om. Med dessa fakta som bas kan vi, om allt går i lås, förhoppningsvis genomföra en tömningsoperation under 2021, säger Fredrik Lindgren, utredare vid HaV.

Ligger i känslig skärgård
Det är högst angeläget att oljan från Skytteren tas om hand. Vraket, som är i dåligt skick efter alla år på havsbottnen, ligger i direkt anslutning till en känslig skärgård både vad gäller den marina miljön och strandområden.

– Längre ut till havs finns det skyddade området Bratten med ett stort antal rödlistade arter, till exempel koralldjur och ormstjärnor. Hela kuststräckan är även väldigt värdefull för friluftsliv och turism, säger Fredrik Lindgren.

Skulle föra ut krigsmateriel
Det 172 meter långa fartyget Skytteren sjönk 1 april 1942 vid Måseskär på västkusten i ett försök att föra ut krigsmaterial till de allierade. Det finns med på Sjöfartsverkets lista över miljöfarliga vrak i svenskt vatten. Enligt HaV:s miljöriskutvärdering ligger Skytteren som nummer ett på listan över de 30 mest miljöfarliga vraken.

Flera tidigare undersökningar
Skytteren har undersökts vid flera tidigare tillfällen. I november 2018 genomförde HaV en större operation tillsammans med Försvarsmakten. Sommaren 2020 genomfördes ytterligare arbeten. Med en systemkamera monterad på en undervattensrobot dokumenterades i närbild alla delar av vraket digitalt med nästan 27 000 överlappande bilder.

– Med en datorteknik som kallas fotogrammetri sattes sedan de digitala fotografierna ihop till en väldigt högupplöst bild. Den ger oss en överblick över hela vraket men också möjlighet att studera specifika områden på detaljnivå, förklarar Fredrik Lindgren.

Läs mer här: https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/fororeningar-och-farliga-amnen/vrak/havs-arbete-med-vrak/skytteren.html

Kontakt

Fredrik Lindgren, utredare vid HaV. Tel 010-698 63 14, fredrik.lindgren@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden