Gå direkt till innehåll
Nya Havs- och vattenmyndigheten medför ändrad ansvarsfördelning mellan myndigheter

Nyhet -

Nya Havs- och vattenmyndigheten medför ändrad ansvarsfördelning mellan myndigheter

Den 1 juli startar Havs- och vattenmyndigheten sin verksamhet. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har ett samlat ansvar för havs- och vattenmiljöfrågorna och är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.

När HaV börjar sin verksamhet läggs Fiskeriverket ned. Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) får ändrade uppgifter. Havs- och vattenmyndigheten tar över stora delar av Naturvårdsverkets arbete med hav och vatten.

Den nya myndigheten får ansvar för de tre miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Naturvårdsverket har den samordnande rollen i miljömålsarbetet för alla sexton miljökvalitetsmål.

En stor del av fiskerifrågorna förs över från Fiskeriverket till HaV, bland annat ansvaret för regelverket och kontrollen. Fiskeriverkets forsknings- och utvecklingsavdelning förs över till SLU. Jordbruksverket tar över ansvaret för insatser som främjar fiskenäringen och fritidsfiske samt vattenbruk. Yrkesfiskare som söker EU-stöd från fiskerifonden ska i fortsättningen vända sig till Jordbruksverket.

 

Med vänlig hälsning,

Björn Risinger

generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten

 

Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med Naturvårdsverket, Jordbruksverket och SLU

 

För mer information, se våra webbplatser:

http://www.havochvatten.se/

http://naturvardsverket.se/

www.jordbruksverket.se

http://www.slu.se/

Relaterade länkar

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden