Gå direkt till innehåll
Snart sista dag att anmäla sig till Havs- och vattenforum 2013!

Nyhet -

Snart sista dag att anmäla sig till Havs- och vattenforum 2013!

Snart sista anmälningsdag för Havs- och vattenforum 2013 i Göteborg!

Vi kommer att kunna erbjuda ett par väldigt spännande och innehållsrika dagar med 20 workshops på olika teman och ett 30-tal föreläsningar av olika längd, säger Pia Ahnlund, kommunikatör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Några heta ämnen som tas upp är frågan om utkastförbud i Skagerrak, en ny laxförvaltning, skyddszoner i jordbruket och fiskvandring.

Bland talarna finns flera kända namn som statssekreterare Anders Flanking, HaV:s generaldirektör Björn Risinger, Anne Lyche Solheim från norska institutet för vattenforskning och framtidsanalytikern Troed Troedsson och Lisa Emilia Svensson, Sveriges havs- och vattenambassadör.

Katarina Vrede, utredningssekreterare i miljömålsberedningen, kommer att berätta om uppdraget från regeringen att ta fram strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik.

-  Det är punkt som jag personligen tror blir väldigt intressant. Den stora frågan är vad som behöver göras för att nå miljömålen, vilka styrmedel är mest effektiva? Det ska bli spännande att höra dem berätta om det arbetet som också kommer att påverka väldigt många människor, säger Pia Ahnlund som samordnar konferensen.

Konferensen är den första i sitt slag i Sverige och väntas locka drygt 400 deltagare. Tanken är att den ska bli ett årligt återkommande arrangemang.

- Målet är att samla de krafter som i dag arbetar för en bättre havs- och vattenmiljö till en dialog om HaV:s tre fokusområden; övergödning i Östersjön, biologisk mångfald i rinnande vatten och ett hållbart fiske, säger - Vi har medvetet satsat på workshops och en modell med korta föreläsningar, i stil med Speakers corner, varvat med djupdykningar i vissa ämnen. Vi vill ha en bredd och att så många som möjligt ges en chans att komma till tals.

Under konferensen kommer också flera konkreta exempel på projekt och åtgärder för en bättre havs- och vattenmiljö att presenteras. Några av dessa är ”Projekt Lärjeån – återintroduktion av flodpärlmussla”, ”Den levande Nyköpingsån”, ”Enskilda avlopp: Innovativa kretsloppslösningar från Kiladalen” och ”Miljoner nya gäddor”.

Havs- och vattenforum 2013 pågår i två dagar, 16 – 17 april, och hålls på Hotell Eriksberg i Göteborg. Antal deltagare är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt. Sista anmälningsdag är 1 april.

Här anmäler du dig

Här kan du läsa mer om Havs- och vattenforum 2013

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Pia Ahnlund, kommunikatör, tfn 010-698 62 73, mobil 070-605 04 57, e-post pia.ahnlund@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden