Gå direkt till innehåll
1,3 miljoner till att skydda flodkräftan

Pressmeddelande -

1,3 miljoner till att skydda flodkräftan

Flodkräftan är den enda storkräfta som förekommer naturligt i Sveriges sötvatten. Men den är starkt hotad av kräftpesten.

Under våren har Havs- och vattenmyndigheten beviljat drygt 1,3 miljoner kronor till lokala projekt för att bevara och utveckla bestånden av den svenska flodkräftan.

Flodkräftan antas ha invandrat till Skandinavien för drygt 10 000 år sedan och förekom tidigare i sjöar och rinnande vatten i större delen av landet, nedanför fjällkedjan.

Sedan början av 1900-talet har bestånden minskat, främst på grund av kräftpest som sprids genom signalkräftan. Andra orsaker är försurning, föroreningar och vattenreglering.

I dag finns knappt tusen kända vatten med flodkräfta i landet. Sedan 2010 är flodkräftan rödlistad av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som akut hotad art. Ett nationellt åtgärdsprogram har funnits sedan 1998.

- Läget är fortsatt alarmerande för flodkräftan, säger Fredrik Nordwall, chef för enheten för biologisk mångfald och fiske på HaV.

Kräftpesten kom första gången till Sverige med import av ett smittat parti flodkräftor från Finland. När dessa kräftor insjuknade och dog dumpades hela partiet i sjön Hjälmaren som då var ett av Sveriges bästa kräftvatten.

Under 1960- och 1970-talet introducerades nordamerikansk signalkräfta i stor skala i Sverige. Signalkräftan är smittbärare av kräftpest men är mer resistent mot sjukdomen än vad flodkräftan är. En smittad flodkräfta insjuknar och dör inom någon eller några veckor. Kräftpesten sprids i dag främst genom att signalkräftan sätts ut olagligt.

Havs- och vattenmyndigheten har under våren beviljat bidrag, totalt 1,3 miljoner kronor, till flera lokala projekt för att bevara och utveckla bestånden av flodkräfta. Medlen har tagits från anslaget "Åtgärder för havs- och vattenmiljö".

- HaV anser att projekten är viktiga i arbetet med att bevara arter som är utrotningshotade i Sverige och bidrar till att skapa förutsättningar för ett hållbart nyttjande av flodkräftan. Jag har också goda förhoppningar om att kräftpestsituationen kommer att stabiliseras framöver, säger Fredrik Nordwall.

Dessa lokala projekt har fått pengar av HaV under våren:

Läs mer om reglerna för kräftfiske

Här kan läsa mer om flodkräftan

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Fredrik Nordwall. tfn 010-698 60 17, mobil 076-125 40 50, e-post fredrik.nordwall@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden