Gå direkt till innehåll
11,5 milj till projekt om undervattensljud

Pressmeddelande -

11,5 milj till projekt om undervattensljud

Den nya Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 11,5 miljoner kronor till studier om hur ljud påverkar fisk och däggdjur i Östersjön och Västerhavet.

- Det finns flera exempel på att fisk och andra djur i haven undviker fartygstrafik eller dör eller skadas allvarligt på grund av de höga ljudnivåer som byggen till havs kan medföra. Än så länge vet vi alltför lite inom det här området, men vi har stora förhoppningar om att projektet ger oss ett bra underlag som kan vara till hjälp vid framtida havsplanering, säger Bertil Håkansson, enhetschef för havsförvaltning vid Havs- och vattenmyndigheten.

Det är Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som ansökt om medlen och pengarna beviljas under förutsättning att EU-kommissionen godkänner den projektplan som FOI tagit fram i samarbete med grannländer runt Östersjön och Västerhavet.

- Sverige är ett av få länder inom EU, som studerar ljudbilden i haven, säger Peter Sigray, forskningschef vid FOI.
-  Eftersom sikten under vattenytan är dålig, är ljudet den främsta kommunikationskanalen mellan många djur. Starka ljud kan till exempel störa torskbeståndets fortlevnad om torskhonan inte kan uppfatta torskhannens grymtande.  

Kontaktpersoner:
Bertil Håkansson, enhetschef för havsförvaltning
vid Havs- och vattenmyndigheten, mobil: 010-698 6014
Peter Sigray, forskningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut,
mobil: 0734447698, 0737-198765
Maud Larsen, kommunikationschef havs- och vattenmyndigheten,
mobil: 0708-655 210

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten är en ny myndighet som startade den 1 juli i år. Myndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden