Gå direkt till innehåll
Fotograf: Maja Kristin Nylander. Vem blir årets vinnare av vattenmiljöpriset "Sjöstjärnan"? Vinnaren koras på årets Havs- och vattenforum i Göteborg 16 -17 maj.
Fotograf: Maja Kristin Nylander. Vem blir årets vinnare av vattenmiljöpriset "Sjöstjärnan"? Vinnaren koras på årets Havs- och vattenforum i Göteborg 16 -17 maj.

Pressmeddelande -

30-tal lokala vattensatsningar tävlar om årets "Sjöstjärnan"

Ett 30-tal bidrag konkurrerar i år om det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan”.

Bland dess finns flera kommuner, privata satsningar men även flera enskilda personer som arbetar för bättre vattenmiljöer.

Vi är väldigt glada över att ha fått in så många bra förslag på lokalt vattenarbete, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Sjöstjärnan delas ut av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Lantbrukarnas riksförbund,  LRF, och Sveriges kommuner och landsting, SKL för tredje året i rad. Förutom äran får vinnaren även 50 000 kronor i prissumma

- Vi vill uppmärksamma lokalt vattenvårdsarbete, särskilt insatser som bygger på samarbete och samverkan mellan olika intressen, säger Björn Sjöberg.

Sjöstjärnan delades ut för första gången 2015. Tidigare års pristagare är Kävlingeåns vattenråd i Skåne (2015) och Emåförbundet i Småland (2016). Priset delas ut i samband med Havs- och vattenforum i Göteborg 16–17 maj och i år finns miljöminister Karolina Skog på plats för att kora vinnaren.

- Pengarna får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten, exempelvis åtgärder, information eller kompetensutveckling. För oss är det också en chans att lyfta fram goda exempel på viktiga insatser för bättre vattenmiljö, säger Björn Sjöberg. 

Pristagare kan vara enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun. Priset delas ut till pågående eller avslutade insatser eller projekt som genomförts inom Sverige och som präglats av lokalt engagemang, god miljönytta, samarbete och samverkan mellan olika intressen. Förutom pengarna får vinnaren hedersdiplom och möjlighet att berätta om sitt arbete på årets Havs- och vattenforum.

Bild på Karolina Skog

Här kan du läsa mer om vattenmiljöpriset Sjöstjärnan

Läs mer om Kävlingeåns vattenråd i Hav & Vatten, nr 3, 2015

Läs mer om Emåförbundets vattenarbete i Hav & Vatten, nr 3, 2016

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden