Gå direkt till innehåll
Det blir förbjudet att fiska efter ål i svenska kustområden under samma period som de två senaste åren, 1 november 2020 till och med 31 januari 2021.
Det blir förbjudet att fiska efter ål i svenska kustområden under samma period som de två senaste åren, 1 november 2020 till och med 31 januari 2021.

Pressmeddelande -

​Fiske av ål i havet stoppas under tre månader

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) inför förbud för fiske efter ål i svenska havsområden. Förbudsperioden gäller från 1 november 2020 till 31 januari 2021.

– Vi inför också åtgärder för att stärka fiskerikontrollen av ålfisket, säger Sofia Brockmark, utredare vid HaV.

Det blir förbjudet att fiska efter ål i svenska kustområden under samma period som de två senaste åren, 1 november till och med 31 januari. Det är då en stor andel vuxna ålar passerar Öresund på sin lekvandring på väg ut ur Östersjön. Sedan 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från HaV får fiska ål. Den som ändå råkar fånga en ål måste försiktigt släppa tillbaka den.

– Fiskestoppet innebär att vi fortsätter skydda den akut hotade ålen, säger Sofia Brockmark.

Bakgrunden till förslaget är att EUs fiskeministrar har beslutat om ett fortsatt tre månaders fiskestopp av europeisk ål. Varje land ska utifrån EUs beslut om fiskekvoter för 2020 införa en stopperiod under tre sammanhängande månader, mellan den 1 augusti 2020 och den 28 februari 2021. Som medlemsland väljer vi själva tidsperioden.

Stärkt fiskerikontroll

HaV ser även behov av att stärka fiskerikontrollen. Yrkesfiskare kommer därför att behöva förhandsanmäla sina landningar av ål. De måste också ange positionerna för de sumpar där ålarna förvaras innan landning. Dessa regler träder i kraft redan 1 juni i år.

– De gör det möjligt för fiskerikontrollen att genom stickprov verifiera hur mycket ål som landas och att de minimått som finns för ål efterlevs. Det är också viktigt att kunna kontrollera att de som fiskar verkligen har tillstånd att fiska ål, säger Elin Hedman, handläggare vid HaV.

Sverige har sedan tidigare infört omfattande fiskeregleringar för att reducera fisket och stärka skyddet för ålen på olika sätt. Det har lett till att fångsterna i ålfisket reducerats med drygt 80 procent i de svenska kustområdena sedan 2007.

Fakta om ålen i svenska vatten

Svenska yrkesfiskare landade 2019 drygt 80 ton ål i Östersjön, en minskning med drygt 40 procent jämfört med 2018. Den landade fångsten i svenska sötvatten är ca 80-100 ton.

Sverige har haft utsättningar av glasål sedan 70-talet, men tidigare var det främst för att stödja fisket. De senaste tio åren handlar det istället främst om att bevara och stärka lekbeståndet.

Läs mer om HaV:s arbete med ålförvaltning

Läs mer om ålbeståndet

Läs mer om Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Länk till Jordbruksverket

För mer information, kontakta Elin Hedman, handläggare vid Östersjöenheten för fältkontroll, tel 010-698 61 55, elin.hedman@havochvatten.se, eller Sofia Brockmark, utredare vid enheten för fiskereglering, tel 010-698 65 81, sofia.brockmark@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden