Gå direkt till innehåll
​I dag lämnar Havs- och vattenmyndigheten förslag till havsplaner till regeringen. Det är första gången Sverige gör statliga havsplaner. Havsplaner är till för att havet ska användas hållbart, nu och i framtiden
​I dag lämnar Havs- och vattenmyndigheten förslag till havsplaner till regeringen. Det är första gången Sverige gör statliga havsplaner. Havsplaner är till för att havet ska användas hållbart, nu och i framtiden

Pressmeddelande -

Förslag till Sveriges första havsplaner

I dag lämnar Havs- och vattenmyndigheten förslag till havsplaner till regeringen. Det är första gången Sverige gör statliga havsplaner. När regeringen har beslutat havsplanerna kommer planerna att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar om hur havet bäst kan användas på olika platser. Även företag får vägledning av planerna. Mer än 150 organisationer har deltagit i arbetet.

– Havsplaner är till för att havet ska användas hållbart, nu och i framtiden. Havsplaneringen förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Många ska samsas om havet. Sjöfart, vindkraft, fiske, försvar, natur och människor.

– Havsplanerna vägleder om användningen av havet, sett till helheten. Planerna kommer att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar i beslut, planering och tillståndsprövningar, berättar Jakob Granit.

– Vindkraft är en av de frågor som väckt mest synpunkter. Kanske för att det finns många sätt att se på vindkraften. Vindkraften behövs för att nå målet om 100 procent förnybar el till år 2040. Samtidigt får den inte störa Sveriges försvarsförmåga, och inte förstöra naturen i havet, säger Jakob Granit.

Vindkraften har också internationella dimensioner. Polen, Tyskland och Danmark planerar vindkraft i havet, och Europas elnät kopplas samman, medan näringslivet vill ha förutsägbarhet för att kunna investera klokt.

– Sverige behöver klara både klimatomställning och försvarsförmåga. Vi föreslår hur havsplanerna kan bidra, säger Jakob Granit.­

Många har deltagit

Det är många som har deltagit i arbetet med att ta fram förslagen till havsplaner, över 150 organisationer, från lokala föreningar till internationella organisationer. Det är skärgårdsföreningar, politiker och tjänstemän på kommuner, branscher som sjöfart, transport, fiske, turism och energi, liksom miljöorganisationer, forskare och företag. Dessutom har statliga myndigheter och länsstyrelser samverkat mycket i arbetet.

– Kommunerna är viktiga i havsplaneringen eftersom de statliga havsplanerna överlappar med den kommunala planeringen. Svenska havsplaner är strategiska planer med stora drag och övergripande skala. De ger utrymme för kommuner att planera utifrån lokala förhållanden, säger Eva Rosenhall, tillförordnad chef på enheten för havsplanering.

– Vi har också samarbetat med våra grannländer i Östersjön och Västerhavet för att hitta gemensamma lösningar i havsplaneringen. De flesta av havets utmaningar är gränsöverskridande, säger Eva Rosenhall.

Havsplanerna ger en samlad bild och ett samlat underlag om havet. Havs- och vattenmyndigheten lämnar nu förslagen till havsplaner till regeringen, som beslutar om havsplaner för Sverige.

– Ett stort tack till alla som har deltagit, för ni har gjort havsplanerna bättre, avslutar Jakob Granit.


Fakta: Havsplaner

1. Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet, alltså Kattegatt och Skagerrak.

2. Det är första gången Sverige tar fram statliga havsplaner.

3. Havsplanerna täcker 123 000 kvadratkilometer – det är ungefär lika stort som en fjärdedel av Sveriges landyta.

4. Havsplanerna börjar en nautisk mil, alltså knappt två kilometer, ifrån baslinjen, som oftast följer lågvattenlinjen utmed kusten.

5. Havsplanerna täcker hela den ekonomiska zonen och största delen av territorialhavet.

6. Havsplanerna kommer att vägleda nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Företag får också vägledning av planen.

7. Havsplaner handlar om utrymme och placering – var olika aktiviteter bäst kan ske.

8. Havsplaner handlar om framtiden – att styra mot den framtid samhället vill ha.

9. Mer än 30 bransch- och intresseorganisationer, 66 kommuner och 9 regioner har svarat med förslag och synpunkter om havsplanerna. Det har också över 30 myndigheter och länsstyrelser gjort.

10. Alla EU-länder med havsområden tar fram havsplaner, i enlighet med EU:s ramdirektiv för havsplanering.

11. Du hittar förslagen till havsplaner och kartor på Havs- och vattenmyndigheten webbsida www.havochvatten.se/havsplanering


Kontakt:

Eva Rosenhall, 
tillförordnad enhetschef, 010-698 69 07, 
0765-38 60 07, eva.rosenhall@havochvatten.se

Joacim Johannesson,
projektledare havsplaner, 010-698 61 51, 
0702-53 03 81, joacim.johannesson@havochvatten.se

Ämnen


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Ingvar Lagenfelt, Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Presskontakt

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg