Gå direkt till innehåll
Första analysen av marmorkräftan klar

Pressmeddelande -

Första analysen av marmorkräftan klar

De marmorkräftor som hittades i Märstaån bär inte på det virus som orsakar sjukdomen White-Spot-Disease.

Det visar den analys som gjorts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Vi går nu vidare med fortsatt bakterieanalys samt ytterligare virus- och parasitundersökningar, säger Anders Hellström, chef för fisksektionen på SVA.

En del undersökningar efter misstänkta bakterier är redan klara, inte heller de visar att marmorkräftorna bär på sjukdomar för kräftdjur. Men fortfarande är proverna för exempelvis kräftpest inte klara.

-  Det är självklart positivt att marmorkräftorna  inte bär på exempelvis White-Spot-Disease. Om det viruset kom ut i svenska vatten skulle kunna ge mycket stora konsekvenser i våra bestånd av bland annat kräfta, hummer, krabba och havskräfta, säger Sofia Brockmark på Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.

-  Vi hoppas att även fortsatta undersökningar också visar på ett negativt resultat. Men fynden i sig är ändå alarmerande. Utsättning av ett för Sverige främmande djurslag kan orsaka att svenska djurarter blir utkonkurrerade

SVA presenterade sina provresultat vid dagens samverkansmöte i som arrangerats av HaV och Sigtuna kommun. Men även om de första tecknen tyder på att de upphittade djuren är friska så råder stor oro bland myndigheter och andra organisationer att marmorkräftan kan ha hunnit sprida sig över en större yta.

Området där marmorkräftan hittades, Märstaån och dess biflöden, är grunda och kommunen har nyligen utvecklat området med flera dammar för rening och biologisk mångfald. Vattnet kan komma upp i temperaturer som väl lämpade för den nya arten. Via Märstaån kan marmorkräftan sprida sig vidare till Mälaren och stora delar av Stockholms vattendrag.

-  Hotet omfattar inte bara andra kräftdjur. Alla levande varelser är biologiska paket som innehåller miljoner mikroorganismer. Djuret blir inte självt sjuk av dessa men kan sprida den till arter som är känsliga och där vi får sjukdom – det var så vi fick in kräftpesten till Sverige under början av 1900-talet, säger Anders Hellström.

-  Det är också allvarligt att bristen på kunskap hos delar av allmänheten är så stor att man inte förstår konsekvenserna av en utsättning av ett för Sverige främmande djurslag . 

Förutom att SVA undersöker marmorkräftorna efter misstänkta sjukdomar så tänker man också göra försök där de exponeras för inhemska, svenska kräftor. Dessa och övriga undersökningar väntas vara klara först i vår.

Hittills har tolv marmorkräftor av olika storlek hittats vid fyndplatsen i Märstaån. Vid mötet i Sigtuna beslöts därför att gå vidare med provfiske i området för att snabbt försöka få en bild av hur många kräftor som kan finnas här.

- Det här är en första akut åtgärd men det behövs flera olika åtgärder efter detta, säger Sofia Brockmark.

Här kan du läsa mer om White Spot Disease

Länk till program för samverkansmöte

För mer information kontakta:

Erland Lettevall, utredare, Havs- och vattenmyndighetens enhet för miljöövervakning och datainsamling, tfn 010-698 62 19, mobil 070 – 248 66 95, e-post erland.lettevall@havochvatten.se

Sofia Brockmark, utredare, Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 65 81, mobil 076-538 62 81, e-post sofia.brockmark@havochvatten.se

Anders Hellström, t.f. statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tfn 018-674223, mobil. 070-5332331, e-post anders.hellstrom@sva.se

Jourhavande Fisksektionen, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tfn 018-674471, e-post svafisk@sva.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Erland Lettevall

Erland Lettevall

utredare, enheten för miljöövervakning Tel: 010-698 62 19 Mobil: 070-248 66 95

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden