Gå direkt till innehåll
HaV:s databas talar om hur din sjö mår

Pressmeddelande -

HaV:s databas talar om hur din sjö mår

Nu kan du snabbt ta reda på hur din egen sjö mår.

Havs- och vattenmyndighetens egen databas, VISS, innehåller information om alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

- Vår databas riktar sig till alla som är intresserade av vatten. Det kan vara myndigheter, kommuner eller organisationer men också enskilda som vill ha koll på exempelvis halter av växtplankton, bottenfauna, övergödning eller påverkan av kemiska ämnen, säger Mats Svensson, utredare på enheten för god vattenkvalitet på HaV.

Databasen VISS (VattenInformationsSystem Sverige) har funnits i cirka sju år och har utvecklats av vattenmyndigheterna och länsstyrelserna. Från och med första januari ägs den av Havs- och vattenmyndigheten och drivs i samarbete med länsstyrelserna i Kalmar och Jönköpings län. Insamlingen av data görs av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Nästan 20 000 övervakningsstationer i både grundvatten, sjöar, vattendrag och kust är nu kvalitetssäkrade, uppdaterade och integrerade. Det gör att VISS-kartan nu kan visa vad som övervakas på vilka stationer, vilket som ingår i internationell rapportering med mera.

-  Ibland får jag frågor om vattenkvaliteten i olika sjöar och vattendrag. Det kan vara från lantbrukare, fritidsfiskare, badare eller kanotister. Genom att söka i VISS kan de snabbt få svar på de frågorna, säger Mats Svensson.

VISS ger information om hur vattnet mår och vilka bestämmelser för vattenkvalitet som gäller. Det går också att skräddarsy sin sökning utifrån vad man är intresserad av.  Exempelvis grundvattnet i en viss kommun eller så kallade biologiska kvalitetsfaktorer som mätning av som bottenfauna och växtplankton.

- På sikt kommer VISS att få stor betydelse för våra åtgärdsprogram. Om man ska ta bort gamla vandringshinder  eller lägga till fosforfångande dammar för att förbättra den ekologiska statusen så kommer vi att kunna planera åtgärder utifrån VISS. Det kommer att bli ett stort lyft, säger Mats Svensson.

Här kan du söka efter hur din sjö mår

Här kan du läsa mer om VISS - länk

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Mats Svensson, utredare, enheten för god vattenkvalitet, tfn 010 - 698 63 74, mobil 072 - 717 24 31, e-post mats.svensson@havochvatten.se, Lennart Sorby, chef, enheten för vattenförvaltning, tfn 010-698 60 13, mobil 072-701 57 40, e-post lennart.sorby@havochvatten.se, Anneli Harlén, utredare, enheten för vattenförvaltning , tfn 010-698 61 37, mobil 070-583 03 14, mobil anneli.harlen@havochvatten.se

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Mats Svensson

Mats Svensson

chef, avdelningen för havsförvaltning 010 - 698 63 74

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden