Gå direkt till innehåll
HaV vill kartlägga torskmasken

Pressmeddelande -

HaV vill kartlägga torskmasken

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kommer att initiera ett arbete tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt för att samla kunskapsläget kring förekomsten av torskmask. 

- Initiativet tas under kommande vecka och underlättas av den nya myndighetens uppdrag att ta ett samlat grepp över havs- och sötvattensmiljöer, säger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger.

Statens veterinärmedicinska anstalt har tidigare, tillsammans med Naturvårdsverket, lämnat ett förslag till regeringen om ett program för övervakning av sjukdomar hos vilda djur.

Fiskeriverket, som lades ner i förra veckan, har framfört synpunkten att programmet även ska omfatta vild fisk. Förslaget ligger hos regeringen och behandlas i höst.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden