Gå direkt till innehåll
Havs- och vattenmyndigheten söker många nya medarbetare

Pressmeddelande -

Havs- och vattenmyndigheten söker många nya medarbetare


Rekryteringsarbetet för den nystartade Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg är i full gång. Sammanlagt är det ett fyrtiotal tjänster som nu är utannonserade. Främst är det naturvetare med specialistkompetens inom vattenmiljöområdet som efterfrågas.

-Det är ovanligt att så här många specialisttjänster utannonseras vid ett och samma tillfälle. Vi hoppas på många intressanta sökande som kan göra att vi höjer vår kompetens ytterligare, säger Jennie Knutsson, personalchef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten, som invigdes den 1 juli i år, har på uppdrag av regeringen ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. En viktig uppgift för myndigheten är att samla kunskap om statusen av våra vatten och vilka åtgärder som bör ske. Därför behövs många specialister på vattenmiljöfrågor, bland annat inom biologisk mångfald, vattenförvaltning och miljöövervakning. Men det är inte bara naturvetare som efterfrågas.

-Vi söker även samhällsvetare, jurister, kommunikatörer, ekonomer och personalvetare. Havs- och vattenmyndigheten är en arbetsplats för både specialister och generalister, säger personalchef Jennie Knutsson.

Sammanlagt kommer Havs- och vattenmyndigheten att ha runt 250 anställda. Majoriteten av tjänsterna är förlagda till huvudkontoret i Göteborg, men myndigheten har även lokalkontor i Kungshamn, Karlskrona och Simrishamn.

 

Kontaktpersoner:


Jennie Knutsson, personalchef vid Havs- och vattenmyndigheten
mobil 0722-139604


Maud Larsen, kommunikationschef  vid Havs- och vattenmyndigheten,
mobil: 0708-655 210

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten är en ny miljömyndighet som startade den 1 juli i år. Myndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden