Gå direkt till innehåll
Låt Skagerrak bli pilot i EU:s nya fiskeripolitik

Pressmeddelande -

Låt Skagerrak bli pilot i EU:s nya fiskeripolitik

EU-kommissionen presenterar idag ett första förslag till ny fiskeripolitik. Det innehåller bland annat ett förbud mot att kasta fångad fisk överbord.  En stor del av all fisk som idag fångas i EU:s vatten kommer aldrig i land. Om förslaget går igenom kommer fiskeflottan behöva rapportera all fisk man fångar, inte som idag, bara den mängd man levererar till hamn.

- Om förslaget går igenom och praktiseras på ett riktigt sätt kommer det innebära att politiken riktas mer mot ekosystemens behov, vilket är ett steg i rätt riktning. Det är inte rimligt att fartygen kastar död fisk överbord när man märker att man fångat mer fisk än kvoten tillåter, säger Bengt Kåmark, ansvarig för att planera internationella frågor på Havs- och vattenmyndigheten. Han är en av dem som tagit fram underlaget till Sveriges position i förhandlingarna.

Idag är många av fiskebestånden i EU överfiskade. Ett utkastförbud, förbud mot att kasta fisk som inte ryms inom fastslagna fiskekvoter överbord, har funnits i Norge sedan tjugo år tillbaka. Tillsammans med Norge och Danmark vill Sverige nu att Skagerrak ska fungera som pilotprojekt för så kallad fångstbaserad förvaltning. Pilotprojektet planeras starta första januari 2013.

- Utkastförbudet är inte hela lösningen på den problematiska fiskeripolitiken, säger Bengt Kåmark. Fiskeflottan måste arbeta mer med selektiva redskap så att man skyddar fiskbestånden och dessutom måste antalet fartyg ytterligare begränsas.  Vi vet vad som behövs för att rädda havsmiljöerna, men alla måste komma överens.

Kontaktpersoner:
Bengt Kåmark, ansvarig för planering av internationella frågor, tel 070-638 63 11
Maud Larsen, kommunikationschef, tel 070- 865 52 10

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten är en ny myndighet som öppnade 1 juli 2011. Vi arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden