Gå direkt till innehåll
Mindre pengar men mer frihet för länsstyrelsernas vattenarbete

Pressmeddelande -

Mindre pengar men mer frihet för länsstyrelsernas vattenarbete

Länsstyrelserna kommer under 2013 att få mindre pengar från Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsanslag. Samtidigt kommer länsstyrelserna i större utsträckning själva att kunna bestämma hur anslaget ska användas.

- Det blir naturligtvis tuffare för länsstyrelserna som tvingas göra hårda prioriteringar. Men vi är övertygade om att länsstyrelserna själva kan besluta om de bästa möjliga insatserna för att nå riksdagens miljömål för hav och sötvatten. Vårt ansvar blir att skärpa redovisning och uppföljning och se att arbetet går i rätt riktning, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.

Anslaget för åtgärder inom havs- och vattenmiljö minskar enligt regeringens budgetproposition med en tredjedel, från 738 miljoner 2012 till 503 miljoner under nästa år. Det motsvarar en minskning med ungefär en tredjedel. Havs- och vattenmyndigheten beräknar att ur detta anslag kommer 320 miljoner kronor att delas ut som bidrag till länsstyrelserna under 2013, jämfört med 446 miljoner under innevarande år. Havs- och vattenmyndigheten dämpar minskningen genom att under 2013 ta bort möjligheten att söka enskilda projektbidrag för nationella projekt.

Vattenförvaltning och kalkning är de två poster som Havs- och vattenmyndigheten bedömer att länsstyrelserna behöver satsa på, men vilka insatser som ska bedrivas i de olika länen överlåter Havs- och vattenmyndigheten åt länsstyrelserna att bestämma.

- Tillsammans med länsstyrelserna kommer vi ta fram ett nytt uppföljningssystem med särskild inriktning mot att nå miljömålen. I framtiden kommer bidragen att fördelas mellan länsstyrelserna enligt en fördelningsnyckel som vi tillsammans kommer överens om. En sådan fördelningsnyckel kommer troligen inte bli klar i år, så inför 2013 kommer fördelningen av allt att döma ske i relation till tidigare års utbetalningar, säger Björn Risinger.

Här kan du läsa om HaV:s nya åtgärdsstrategi för havs- och vattenmiljön

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden