Gå direkt till innehåll
Foto: Sjöfartsverket. Bilden visar en sprucken bomb vid vraken vid Måseskär.
Foto: Sjöfartsverket. Bilden visar en sprucken bomb vid vraken vid Måseskär.

Pressmeddelande -

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel även i nordhavsräka vid Måseskärsvraken

Halter av det giftiga ämnet diphenylchlorarsine (Clark I och Clark II) har tidigare hittats i plattfisk och havskräfta vid Måseskärsvraken på västkusten. Nu visar även prover av nordhavsräka vid vraken spår av det kemiska stridsmedlet.

- Det rör sig om väldigt låga halter som inte bedöms farliga för konsumtion. Men det är ämnen som inte ska finnas i havsmiljön, säger Fredrik Lindgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Något år efter andra världskriget dumpade de allierade 28 fartyg, fyllda med överbliven ammunition och kemiska stridsmedel, på cirka 200 meters djup väster om Måseskär i Skagerrak. Vraken har flera gånger undersökts och 1992 hittades låga koncentrationer av senapsgas i havsbotten i området. Senapsgas är en trögflytande och klibbig vätska som kan ge allvarliga brännskador vid direktkontakt med huden. Vid analyser 2017 uppmättes låga koncentrationer av kemiska stridsmedel (Clark I och II) i havskräfta och plattfisk.

Låga halter

Förra sommaren gjordes provfisken även av räka vid Måseskärsvraken. Analysen av dessa provfisken visar nu att det finns spår av samma kemiska stridsmedel i exemplar av Nordhavsräka, om än i väldigt låga halter (<1.3 ng/g). Spår av diphenylchlorarsine (Clark I och Clark II) återfanns i tre av 14 prover där varje prov innehöll cirka tio räkor.

- Även om det rör sig om låga halter, både vid tidigare provfisken och nu senast med nordhavsräka, så är det ämnen som vi inte hade trott att vi skulle hitta här, ämnen som inte ska finnas i havsmiljön. Det är särskilt allvarligt då vi vet att det pågår ett intensivt yrkes- och fritidsfiske i området, säger Fredrik Lindgren, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning på HaV.

I sjökortet är området vid Måseskär utpekat som olämpligt för fiske. Men data som Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket tagit fram visar att det bland annat bottentrålas mycket vid vraken som fungerar som rev där fisk och skaldjur trivs. Det kan röra sig om så mycket som 100 tråldrag om året och vraken är även populära för fritidsfiske.

Rostat sönder

De kemiska stridsmedel som HaV nu hittat spår av kommer med all sannolikhet från bomber som rostat sönder och som läcker ut sitt innehåll. Ämnena angriper i första hand slemhinnor och lungor och kan orsaka nysningar, hosta, huvudvärk, salivavsöndring och kräkningar hos människor.

- Vi ser gärna att det införs ett fiskeförbud i området vid Måseskär och vid andra dumpningsområden, men det är fråga som Sverige inte själv råder över, säger Fredrik Lindgren.

- De funna halterna är inte farliga för människor, men ämnena ska inte finnas i maten och de samlade fynden stödjer rekommendationen att inte fiska i området, säger Salomon Sand, toxikolog på Livsmedelsverket.

Gamla krigsfartyg och ammunition dumpades inte bara på västkusten efter andra världskriget, även söder om Gotland finns ett stort dumpningsområde. Totalt i Östersjön beräknas det finnas cirka 50 000 ton och i Nordsjön och Atlanten flera 100 000-tals ton. Sedan 1972 är det förbjudet att dumpa kemiska stridsmedel i havet. Fynden vid Måseskär innebär att även fisken i Östersjön kan vara påverkad av kemiska stridsmedel. Där är det också betydligt större områden som använts för dumpning av ammunition.

- Vi behöver gå vidare med nya undersökningar, vi har hittills bara tagit prover i en del av området där Måseskärsvraken finns, säger Fredrik Lindgren.

HaV följer även vad som händer inom EU-projektet DAIMON (Decision Aid for Marine Munitions) där Chalmers i Göteborg tagit sedimentprover i området. Utifrån resultaten där och analyserna av provfisken kommer nya studier planeras.

Rapporten som nu publiceras är en samlingsrapport över provfiske (2016 och 2017) och analys av farliga ämnen i fisk och skaldjur vid Måseskär.

Länk till rapporten ”Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition”

Läs mer om Måseskärsvraken

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med vraksanering

Läs mer om saneringen av Thetis

För mer information kontakta:

Fredrik Lindgren, utredare, enheten för havsmiljöförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-6986314, mobil 076-538 62 14, e-post fredrik.lindgren@havochvatten.se

Livsmedelsverkets pressjour, tfn 018-17 53 40

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Sjöfartsverket

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden