Gå direkt till innehåll
Nya vägningsregler för fiskerinäringen 1 oktober

Pressmeddelande -

Nya vägningsregler för fiskerinäringen 1 oktober

Nu är det beslutat att nya regler för vägning av fisk kommer att träda i kraft i Sverige den 1 oktober. Reglerna gäller förstahandsmottagare och yrkesfiskare och även dem som transporterar fisk. Syftet är att få en säkrare bild - i alla EUs medlemsländer - av hur mycket fisk som landas.


Enligt de nya reglerna har den som köper fisk från en yrkesfiskare, en så kallad förstahandsmottagare, ansvar för att fångsten vägs enligt en viss vägningsstandard.

– Syftet är att få en säkrare bild – i alla EUs medlemsländer – av hur mycket fisk som landas, säger Anna Söderblom, chef för fiskerikontrollenheten på Havs- och vattenmyndigheten.

Inkörningsperiod med fokus på stöd
Reglerna beslutades på EU-nivå 2011 men först nu genomförs de i Sverige och det är Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som omsätter EUs fiskeregler till svensk lag. Det är också HaV som ska kontrollera att reglerna efterlevs.

– Nu i början kommer vi först och främst ha fokus på att informera och hjälpa dem som berörs att göra rätt. En sorts inkörningsperiod med utrymme för dialog och återkoppling. Men sedan kan den som inte följer reglerna riskera påföljd, säger Anna Söderblom. 


Oro bland yrkesfisket
HaV har samverkat med fiskerinäringen inför det svenska genomförandet av de nya vägningsreglerna. Näringen uttryckte oro för att de kan slå hårt mot framför allt de mindre fiskeriföretagen. Även om HaV har försökt att göra vägningsreglerna så smidiga som möjligt finns vissa ramar i EUs regelverk att hålla sig till.

– Jag har förståelse för att det kan bli en jobbig omställning för en del, men många som jag pratat med har det visat sig var oroliga i onödan. I många fall har det till och med visat sig att man i praktiken redan tillämpar de nya reglerna, säger Anna Söderblom.

Kortfakta nya vägningsreglerna

  • Vågen som används ska vara godkänd enligt SWEDAC:s föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:18) om Icke automatiska vågar
  • Det är normalt uppköparen (förstahandsmottagaren) som har ansvar för fångsten vägs
  • Hela fångsten ska vägas
  • Om fångsten är sorterad i jämna lådor om max 50 kg kan istället en viss andel av lådorna vägas

Mer om nya vägningsreglerna

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Anna Söderblom, chef för enheten för landningskontroll
Tel: 010-698 61 59, mobil: 073-089 53 67

Anders Bogelius, verksamhetsutvecklare vid avdelningen för fiskförvaltning
Tel: 010-698 61 44, mobil: 070-601 32 41

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden