Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökade kontroller av räkfiske börjar idag till havs, land och luft

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, startar idag utökade kontroller av räkfisket tillsammans med Kustbevakningen, både på land, till sjöss och från luften. Kontrollerna kommer att ske under resten av året längs hela västkusten. Särskilt fokus kommer att läggas på kontroll av fördelningen mellan kok- och råräka samt kontroll av vilka redskap som används. 

Hittills i år har drygt 100 sjö- och hamnkontroller gjorts inom räkfisket från myndigheterna. I enlighet med landningsskyldigheten ska all fångst som fångas och har en kvot inom EU tas ombord och landas för att undvika slöseri med de marina biologiska resurserna. Räkan är en viktig del i ekosystemet och omfattas av landningsskyldigheten. HaV noterar att skillnaderna i fördelningen har ökat av stor räka, så kallad kokräka, och den mindre råräkan vilket skulle kunna vara en konsekvens av att landningsskyldigheten inte följs fullt ut. Fördelningen på hela den svenska räkfiskeflottan låg på 48 procent kok- och 52 procent råräka 2016. I år ligger fördelningen på 68 procent kok- och 32 procent råräka.

Den svenska räkfiskeflottan består av ett 60-tal licensinnehavare som delar på en kvot på ca 980 ton räka för 2019. Vid oktober månads början var ca 75 procent av kvoten uppfiskad.

För ytterligare kontakt, Anna Söderblom, enhetschef fältkontroll, Havs- och vattenmyndigheten.

Isabella Engblom presskontakt, 010-698 64 00

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Anna Söderblom

chef, enheten för landningskontroll Tel: 010-698 61 59, Mobil: 073-089 53 67

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden