Gå direkt till innehåll
Osäker framtid för populära pengar

Pressmeddelande -

Osäker framtid för populära pengar

Närmare 95 miljoner kronor. Så mycket pengar har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att i år dela ut till länsstyrelserna för att finansiera lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-projekt. Summan är ungefär fem miljoner större än förra året. Anslaget är populärt, men framtiden för dessa populära pengar är osäker.

Pengarna går främst till konkreta insatser mot övergödning av hav och sjöar genom till exempel satsningar på båtbottentvättar och spolplattor eller anläggande av våtmarker. Pengar till lokala vattenvårdsprojekt har delats ut sedan 2009, men för 2013 finns inga beslut om öronmärkta pengar från regeringen.

Den osäkra situationen får konsekvenser för länsstyrelserna redan i år. Sedan tidigare har länsstyrelserna möjlighet att besluta om projekt som finansieras med nästföljande års medel. Detta har redan skett på flera håll i landet. Därmed finns det en risk för att årets pengar enbart kommer gå till att avsluta befintliga projekt och att inga nysatsningar kommer kunna göras.

- Vi har varit i kontakt med länsstyrelserna som är oroliga för hur de ska klara av att bekosta lokala vattenvårdsprojekt mot övergödning. Kalmar och Skåne är exempel på län där intresset för projekten är stort och satsningarna omfattande. Men här är också risken störst för att projekten för en bättre havs- och vattenmiljö inte ska kunna genomföras, säger Inger Dahlgren, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Se bilder från LOVA-projekt

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Inger Dahlgren, chef, enheten för tillståndsprövning och statsbidrag, tfn: 070-624 03 15

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden