Gå direkt till innehåll
Gamla tvåtaktsmotorer är särskilt skadliga för livet i vattnet och på land. Foto: Monica Forsell/HaV
Gamla tvåtaktsmotorer är särskilt skadliga för livet i vattnet och på land. Foto: Monica Forsell/HaV

Pressmeddelande -

Slopa tvåtaktaren för renare vatten

De orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen i känsliga havs- och vattenmiljöer. Nu hoppas ett antal myndigheter, däribland HaV, och branschorganisationer att en informationskampanj ska bidra till att en del av landets drygt 150 000 miljöförstörande tvåtaktsmotorer med förgasare går till skrotning.

Även om nyförsäljningen av tvåtaktsmotorer med förgasare är förbjuden sedan 2007 så finns det många kvar på våra fritidsbåtar. Nästan var fjärde båtmotor är faktiskt en tvåtaktsmotor med förgasare.

Särskilt skadliga

Dessa gamla motorer är särskilt skadliga för livet i vattnet och på land. Den gamla tekniken gör att upp till 30 procent av bensinen går rakt igenom motorn utan att förbrännas för att sen släppas rakt ut i vattnet. Det innebär att cirka 2 000 ton bensin släpps rakt ut i våra hav och insjöar varje år.

– Du kan tänka så här: för varje liter du tankar så tankas också vattnet med upp till tre deciliter oförbränd bensin, säger Patrik Cederlöf, projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Giftiga kolväten

Problemet? Bensin är mycket giftigt för vattenlevande organismer och de mest skadliga substanserna sprids uppåt i näringskedjan. Bensin innehåller en rad farliga ämnen som exempelvis de giftiga kolvätena – PAH:erna.

– Effekterna av dessa är nedsatt reproduktion och tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft hos fiskar, fåglar och människor, säger Josephine Rubia, utredare på HaV.

Tar emot motorer under 2023

Målet med kampanjen är att fler ska lämna in sina tvåtaktsmotorer med förgasare för skrotning, eller skrota och byta dem mot mindre skadliga motoralternativ, till exempel eldrift.

– Byt helst till en elmotor, en fyrtaktare eller en modern tvåtaktare om du vill ha en ny motor. De har lägre bränsleförbrukning, renare avgaser och en lägre bullernivå än tvåtaktarna med förgasare, säger Lina Petersson, sakkunnig båtmiljöfrågor på Transportstyrelsen.

Det nationella nätverket Båtretur tar emot tvåtaktsmotorer kostnadsfritt under 2023.

I kampanjen, som bland annat presenteras på Båtmässan i Stockholm 16 mars, deltar HaV, Länsstyrelsen i Stockholm, Transportstyrelsen, Båtretur (Båtskroten, Stena Recycling och Sweboat), Skärgårdsstiftelsen, Siko och One water.

Läs mer på

https://www.slutatankahavet.se...

Kontakt: Josephine Rubia, utredare på HaV. Tel 010-698 60 27, josephine.rubiajohansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden