Gå direkt till innehåll
I farleden utanför Lidingö rammades Harburg av ett annat fartyg den 16 februari 1957. Bild: HaV
I farleden utanför Lidingö rammades Harburg av ett annat fartyg den 16 februari 1957. Bild: HaV

Pressmeddelande -

Vrak i Stockholms inlopp ska tömmas på olja

En dimmig februaridag 1957 sjönk tyska lastfartyget Harburg, bara några hundra meter utanför Lidingö. Vraket kan ha stora mängder olja kvar i tankarna. Nu startar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetet med att få upp oljan.

Det finns cirka 17 000 vrak längs Sveriges kuster. Ett 30-tal av dem bedöms utgöra en akut miljöfara. Enligt HaV:s miljöriskutvärdering ligger Harburg näst på tur att undersökas och tömmas på olja.

Oklart hur mycket olja som finns

Företaget Marine Works har nu fått i uppdrag av HaV att undersöka vraket och bärga oljan. Exakt hur mycket olja som finns kvar i vraket vet man inte. Uppgifter pekar på 20 000 till 40 000 liter.

Vi vill först veta hur mycket olja som finns kvar i vraket och var den finns. Sedan ingår det också i uppdraget att bärga denna olja. Operationen kommer troligtvis, om allt går i lås, genomföras under sommaren eller tidig höst, säger Fredrik Lindgren, utredare vid HaV.

Ligger i känslig skärgård

Det är angeläget att oljan från Harburg tas om hand. Vraket ligger i farleden utanför Lidingö, i en ömtålig skärgård.

Det finns känslig natur i anslutning till vraket i alla väderstreck. Ett oljespill från vraket skulle med stor sannolikhet också påverka sjöfarten i området, säger Fredrik Lindgren.

Rammades i dimman

S/S Harburg var ett tyskt lastångfartyg, byggt 1919, på väg från Hamburg till Liljeholmen. Resan över Östersjön gick utan bekymmer, men i farleden utanför Lidingö rammades hon i dimman av ett annat fartyg den 16 februari 1957. Tio personer följde med Harburg ner i djupet. Inga kroppar ska dock finnas kvar i vraket.

HaV:s uppdrag

Regeringen beslutade 2018 att satsa 25 miljoner kronor om året i tio år, totalt 250 miljoner kronor, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. Enligt regeringen kan mellan ett och tre miljöfarliga vrak saneras per år. HaV ansvarar för satsningen och riskbedömningen görs med hjälp av riskvärderingsverktyget, VRAKA, som tagits fram av Chalmers. Inför beslut om vilket vrak som ska bärgas på olja bedömer HaV sannolikheten för ett läckage, volymen av olja i vraket och var oljan troligtvis hamnar vid ett läckage.

Kontakt: Fredrik Lindgren, utredare HaV, tel 010-698 63 14, fredrik.lindgren@havochvatten.se

Mer om vrak finns på HaV:s webbplats: https://www.havochvatten.se/mi...

Vrak som HaV har arbetat med sedan 2018. Mängd olja och förlorade fiskeredskap som tagits upp

Olja (m3)

liter

Förlorade fiskeredskap (ton)

Thetis

0,73

730

12

Sandön/Hocheichen

0

0

0

Lindesnäs

299

299 000

0,1

Finnbirch

60

60 000

0

Finnbirch

113,7

113 700

0

Marina av Hönö

1,115

1 115

4,5

Skytteren

175

175 000

0,2

Rone

60

60 000

Summa

709,545

709 545

16,8

Ämnen


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden