Gå direkt till innehåll
Yrkesfiskare döms för utkast av småräka: "Vi är nöjda med domen"

Pressmeddelande -

Yrkesfiskare döms för utkast av småräka: "Vi är nöjda med domen"

En yrkesfiskare döms till 24 300 kronor i böter efter att han vid tre tillfällen kastat ut stora mängder småräka överbord.

- Det är positivt att domstolen nu slår fast att den här typen av aktiviteter utgör ett otillåtet fiske. Och att befälhavaren på ett fiskefartyg är skyldig att känna till regelverket, säger Sara Grahn som är chef på den juridiska enheten på HaV.

Utkast av Nordhavsräka strider mot EU:s bestämmelser och utgör otillåtet fiske enligt fiskelagen. Genom övervakning till sjöss och via landningskontroll kunde Kustbevakningen dokumentera misstänkta utkast av räka från fiskefartyget i ett område i Skagerrak sommaren 2014. Kustbevakningens filmer visar utkast vid tre tillfällen i juli. Vid varje tillfälle skedde dessutom flera utkast av räka, mellan 14 och 39 gånger vid varje tillfälle.

I november samma år lämnade HaV in en åtalsanmälan till åklagarmyndigheten om misstanke om brott mot fiskelagen och brott mot EU-förordningen. Detta ledde senare till åtal och rättegången hölls förra veckan vid Uddevalla tingsrätt.

- Olagliga utkast av småräka motverkar ett långsiktigt hållbart nyttjande av räkbeståndet. Det är därför viktigt för oss att domstolen delar vår inställning i detta fall, säger Sara Grahn.

Internationella havsforskningsrådet, ICES, har länge konstaterat att det förekommer ett utkast av små exemplar av Nordhavsräka särskilt i det svenska fisket. Den del av fångsten som ger bäst betalt, det vill säga större kokräkor, behålls ombord och mindre räkor kastas ut. Enligt gällande EU-regler är utkast av Nordhavsräka inte tillåtet.

Det är första gången som överträdelse av det så kallade utsorteringsförbudet har kunnat påvisas vid svensk sjökontroll och dagens dom mot räkfiskaren är den första i sitt slag.

Yrkesfiskaren hävdar att han inte kände till att de nya reglerna om förbud mot utkast börjat gälla sommaren 2014. Tingsrätten skriver i sitt beslut att räkfiskaren, i egenskap av befälhavare ombord på fartyget, är skyldig att känna till vilka regler som gäller för yrkesfiske. Och att han dessutom haft gott om tid på sig att ta del av dessa.

-Vi hoppas att dagens dom innebär att de ansvariga på fiskefartygen kommer att följa bestämmelserna på ett mer korrekt sätt framöver, säger Sara Grahn.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Sara Grahn, chef, juridiska enheten, tfn 010-698 63 73, mobil 070-564 06 01, e-post sara.grahn@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Kustbevakningen

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Presskontakt

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg