Gå direkt till innehåll
Hector Rails hållbarhetsrapport 2021 - fokus på säkerhet och miljö

Pressmeddelande -

Hector Rails hållbarhetsrapport 2021 - fokus på säkerhet och miljö

I rapporten beskrivs bland annat Hector Rails arbete med hållbarhet och miljö. Men också prioriterade områden som nuvarande regelverk och infrastrukturbegränsningar som hindrar tillväxten av hållbara transportalternativ.

Främjande av lika möjligheter på arbetsplatsen genom god affärsmässighet och etik är också ett viktigt fokusområde.


5 punkter sammanfattar Hector Rails hållbarhetsambition:

  • Säkerheten först
  • Grönt värdeskapande
  • Främja mångfald och inkludering
  • Sund affärsetik
  • Främja järnvägstransporter

För en mer detaljerad beskrivning av Hector Rails hållbarhetsambition, nyckelriskfaktorer och valda nyckeltal finns att läsa om i hållbarhetsrapporten

Ämnen

Kategorier


Hector Rail är Skandinaviens största privatägda tågoperatör för godstransporter. Vi erbjuder snabba, smarta och säkra järnvägstransporter. Som en flexibel samarbetspartner på järnväg erbjuder vi skräddarsydda och miljövänliga godstransporter och dragning av persontrafik. Vi är 350 medarbetare varav 250 är lokförare från norr till söder i hela Skandinavien.

Presskontakt

Natalja Kaganovitch

Natalja Kaganovitch

Presskontakt Kommunikationsansvarig /VD-assistent Kommunikation

Snabba, smarta och säkra järnvägstransporter

Hector Rail är Skandinaviens största privatägda tågoperatör för godstransporter på järnväg. Genom snabba, smarta och säkra järnvägstransporter binder vi samman Skandinavien och kontinenten och gör det enkelt för industrier och resenärer att minska sitt klimatavtryck.

Hector Rail
Svärdvägen 27
182 33 Danderyd
Sverige