Gå direkt till innehåll
Tina Appelqvist, Helsingborgshem.
Tina Appelqvist, Helsingborgshem.

Nyhet -

​Helsingborgshem i Allmännyttans klimatinitiativ

Helsingborgshem har gått med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Efter ett par års arbete inom SABO med input, samtal, workshops med olika representanter från allmännyttiga bostadsbolag blev initiativet klart i höstas och Helsingborgshem gick med strax före jul.

Klimatinitiativet har två övergripande mål - en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030.

- Initiativet går i linje med Helsingborshems och Helsingborgs stads klimatmål. Med gemensamt kunskapsutbyte med över hundra allmännyttiga bostadsbolag kan vi få ännu mer kraft i arbetet vidare, säger Tina Appelqvist, Klimat och miljöansvarig.

Utöver kunskapsutbyte kommer tre fokusgrupper att starta inom områdena: Effekttoppar och förnybar energi, Klimatkrav på leverantörer och Klimatsmart boende.

För mer information kontakta Tina Appelqvist, Helsingborgshem
076–8014414

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Åsa Cullborn

Åsa Cullborn

Presskontakt Presskontakt 042-20 81 74
Jenny Andersson

Jenny Andersson

Presskontakt Presskontakt 042-20 81 77

Relaterat innehåll

Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor

Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att Helsingborg kan växa, utvecklas och vara en attraktiv stad att leva i. Bolaget ska aktivt delta i Helsingborgs stadsutvecklingsarbete, medverka till att bra service finns i stadsdelar och bostadsområden samt i samverkan med stadens övriga aktörer motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer på ett sätt som främjar långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk.

Helsingborgshem
Drottninggatan 136 B, Box 3055
250 03 Helsingborg