Gå direkt till innehåll
Stadskvarteret på Drottninghög får en mönstermurad fasad av återbrukat tegel.
Stadskvarteret på Drottninghög får en mönstermurad fasad av återbrukat tegel.

Pressmeddelande -

Helsingborgshem återbrukar material från rivningshus – trappräcken blir växtstöd och tegel muras upp på nytt

Helsingborgshem försöker just nu ta reda på om det går att återanvända gammalt byggmaterial.

– I januari började vi riva tre flerfamiljshus på Drottninghög för att ge plats åt det nya Stadskvarteret. I samband med rivningen kartlägger vi processen för återbruk, berättar Christine Delander Eksten, byggprojektledare på Helsingborgshem.

Att ta tillvara inredning som till exempel innerdörrar, blandare och element är inte svårt. Är sakerna i bra skick, fungerar och någon vill ha dem är det enkla saker att skruva ner och ge en ny plats. Men själva byggmaterialen i en fastighet? Går det att återanvända betong, stål och tegel? Material som har mycket stor klimatpåverkan när de nyproduceras. Ja, faktum är att ingen riktigt vet det.

På Drottninghög testar Helsingborgshem nu att återbruka en av tegelfasaderna. Istället för att krossas av en grävskopa har Helsingborgshem sågat ner teglet i sektioner om ca 0,25 kvadratmeter. Att återbruka tegel sten för sten har utförts tidigare, med mer eller mindre bra resultat. Helsingborgshem vill nu utvärdera metoden att återbruka tegel i block.

– Efter tester har det visat sig att teglet från rivningshusen är i bra skick och det kommer att muras upp på en av Stadskvarterets nya fasader. Det blir en fin mönstermurning så att alla förbipasserande kan se skillnad på det nya och gamla teglet, säger Christine Delander Eksten.

Helsingborgshem har låtit en rivningsfirma varsamt demontera några betongväggar och bjälklag för att se om det överhuvudtaget gick att få ut dem hela.

– Det gick alldeles utmärkt och nu förvaras de på en uppställningsplats hos NSR i Helsingborg. Vi planerar att analysera till exempel materielinnehåll och hållfasthet och därefter ta beslut kring hur delarna kan återbrukas, förklarar Tina Appelqvist Helsingborgshems klimat- och miljöansvarig.

Trappräcken från de rivna husen blir växtstöd på fasaden på det nya parkeringshuset Drottningen.

– Här sätter vi också upp fågelholkar som elever från klass 4 på Drottninghögskolan har tillverkat tillsammans med sin slöjdlärare. På växtstöden kommer klättervildvin, med fina årstidsskiftningar, att växa. Vi tror att detta blir ett vackert och intresseväckande inslag i gatubilden, säger Christine Delander Eksten.

Helsingborgshem hoppas att erfarenheterna från rivningen av husen på Grönkullagatan ger kunskap och insikter som både de själva och bygg- och fastighetsbranschen i stort har nytta av.

– Det vore kul om andra aktörer inspireras och också börjar testa sig fram så att det blir ett större driv i denna fråga, avslutar Tina Appelqvist.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborgshem är ett bostadsföretag med cirka 12 000 hyreslägenheter i över 30 bostadsområden. Vi ägs av Helsingborgs stad och var femte helsingborgare har sitt hem hos oss. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov.

Vi är ca 200 anställda som alla tar avstamp i en gemensam värdegrund. Genom ett öppet och aktivt förhållningssätt vill vi möta våra kunders drömmar om livet hemma. Både idag och imorgon.

Presskontakt

Åsa Cullborn

Åsa Cullborn

Presskontakt Presskontakt 042-20 81 74
Jenny Andersson

Jenny Andersson

Presskontakt Presskontakt 042-20 81 77

Relaterat innehåll

Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor

Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att Helsingborg kan växa, utvecklas och vara en attraktiv stad att leva i. Bolaget ska aktivt delta i Helsingborgs stadsutvecklingsarbete, medverka till att bra service finns i stadsdelar och bostadsområden samt i samverkan med stadens övriga aktörer motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer på ett sätt som främjar långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk.

Helsingborgshem
Drottninggatan 136 B, Box 3055
250 03 Helsingborg