Gå direkt till innehåll
Helsingborgshem öppnar upp för fler aktörer att vara med och bygga framtidens Drottninghög

Pressmeddelande -

Helsingborgshem öppnar upp för fler aktörer att vara med och bygga framtidens Drottninghög

Helsingborgshem går nu in i en intensiv genomförandefas för att nå visionen om framtidens Drottninghög och säljer en byggrätt till fastighetsbolaget Tornet. Parallellt påbörjas den andra etappen av områdets förändringsprojekt med ombyggnad, rivning och nyproduktion.

Helsingborgshem kan idag presentera beslut om tre projekt som alla är viktiga pusselbitar för att nå visionen om framtidens Drottninghög. Ett av projekten är försäljningen av en byggrätt längs med Vasatorpsvägen där det idag finns garage och parkeringsplatser.

- Vi är glada att vi har ett avtal klart med Tornet som kommer att bidra till det långsiktiga målet att fördubbla antalet lägenheter på Drottninghög. Försäljning av byggrätten ligger i linje med Helsingborgshems ambitioner att tillföra fler lägenheter och fler olika fastighetsägare på Drottninghög, berättar Lars Hansson, styrelseordförande i AB Helsingborgshem.

Tornet planerar byggstart för 56 hyresrätter under andra kvartalet 2017 och beräknad inflyttning är planerad till början av 2019. Att Tornet väljer att investera på Drottninghög visar att området, med de satsningar som nu genomförs, blivit attraktivt för nya aktörer.

- Tornet ser fram emot att i samarbete med Helsingborgs Stad och Helsingborgshem ytterligare utveckla Drottninghög till en social och ekologisk hållbar stadsdel. Intill det nya kvarteret där vi ska bygga lägenheter ligger Vasatorpsvägen, som kommer att byggas om till en befolkad boulevard med kollektivtrafik på eget körfält. Detta är en lösning som vi utvecklar som en ny stadsbyggnadsfilosofi i flera svenska städer. Vårt kvarter i Drottninghög blir ett pilotprojekt för vårt nya sätt att tänka och jobba med stadsplanering, säger Tornets VD Göran Wendel.

I området kring Grönkullagatan pågår även flera ombyggnads- och nybyggnadsprojekt. På Grönkullagatan 15 rivs de befintliga husen för att ge plats till nya och fler bostäder. Helsingborgshem uppför här totalt 67 hyreslägenheter i två hus med planerad inflyttning under senare delen av 2018.

- Vi kan idag också berätta att vi fattat beslut om att påbörja ytterligare en ombyggnadsetapp som omfattar Grönkullagatan 5, 17, 19. Samtliga projekt ingår i det stadsövergripande projektet DrottningH. Genom ny- och ombyggnation ökar vi variationen av bostäder på Drottninghög och tillsammans med ett antal betydelsefulla investeringar av Helsingborgs stad, som till exempel stadspark, multigata, multisportanläggning, stadsgata och superbuss stärker vi hela områdets attraktivitet, avslutar Lars Hansson.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Lars Hansson, styrelseordförande Helsingborgshem, tel: 0722-240848
Göran Wendel, VD Tornet, tel: 0705-565759

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborgshem är ett bostadsföretag med cirka 12 000 hyreslägenheter i över 30 bostadsområden. Vi ägs av Helsingborgs stad och var femte helsingborgare har sitt hem hos oss. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov.

Vi är ca 200 anställda som alla tar avstamp i en gemensam värdegrund. Genom ett öppet och aktivt förhållningssätt vill vi möta våra kunders drömmar om livet hemma. Både idag och imorgon.

Kontakter

Åsa Cullborn

Åsa Cullborn

Presskontakt Presskontakt 042-20 81 74
Jenny Andersson

Jenny Andersson

Presskontakt Presskontakt 042-20 81 77

Relaterat innehåll

Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor

Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att Helsingborg kan växa, utvecklas och vara en attraktiv stad att leva i. Bolaget ska aktivt delta i Helsingborgs stadsutvecklingsarbete, medverka till att bra service finns i stadsdelar och bostadsområden samt i samverkan med stadens övriga aktörer motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer på ett sätt som främjar långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk.

Helsingborgshem

Regementsvägen 2B
254 57 Helsingborg
Sverige