Gå direkt till innehåll
Helsingborgshems hyror för 2019 är klara

Pressmeddelande -

Helsingborgshems hyror för 2019 är klara

Helsingborgshem och Hyresgästföreningen är nu överens om nya hyror för 2019. Överenskommelsen innebär att hyran höjs med 1,65 procent från och med 1 februari 2019.

Helsingborgshems målsättning har varit att landa på en nivå som täcker bolagets ökade kostnader för drift och underhåll. Utgångspunkten har varit det allmännyttiga uppdraget att värna hyresrättens långsiktiga utveckling samt säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.

– Höjningen görs för att täcka ökade kostnader och innebär att vi kan fortsätta leverera god kvalitet på service, skötsel och underhåll såsom målningsarbeten, takbyten och fasadrenoveringar. Här ingår också att fortsätta utveckla trivsel och trygghet inom våra stadsdelar. Överenskommelsen innebär ingen retroaktiv höjning, vilket vi tycker är positivt för hyresgästerna, säger Magnus Jönsson, CFO.

Helsingborgshems hyresgäster får information via e-post, i trapphusen och på Helsingborgshem.se.

För mer information och frågor kontakta:
Magnus Jönsson, Chief Financial Officer (CFO)
magnus.jonsson@helsingborgshem.se
Tel. 042-20 81 09

Ämnen

Regioner


Helsingborgshem är ett bostadsföretag med cirka 12 000 hyreslägenheter i över 30 bostadsområden. Vi ägs av Helsingborgs stad och var femte helsingborgare har sitt hem hos oss. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov.

Vi är ca 200 anställda som alla tar avstamp i en gemensam värdegrund. Genom ett öppet och aktivt förhållningssätt vill vi möta våra kunders drömmar om livet hemma. Både idag och imorgon.

Presskontakt

Åsa Cullborn

Åsa Cullborn

Presskontakt Presskontakt 042-20 81 74
Jenny Andersson

Jenny Andersson

Presskontakt Presskontakt 042-20 81 77

Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor

Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att Helsingborg kan växa, utvecklas och vara en attraktiv stad att leva i. Bolaget ska aktivt delta i Helsingborgs stadsutvecklingsarbete, medverka till att bra service finns i stadsdelar och bostadsområden samt i samverkan med stadens övriga aktörer motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer på ett sätt som främjar långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk.

Helsingborgshem
Drottninggatan 136 B, Box 3055
250 03 Helsingborg