Gå direkt till innehåll
Inge Gustavsson och Johan Paulsson, bostadschef respektive teknisk förvaltare är djupt engagerade i Helsingborgshems arbete för att få fler att sortera sitt hushållsavfall rätt. I det gröna kärlet syns mätaren som i realtid mäter mängden avfall.
Inge Gustavsson och Johan Paulsson, bostadschef respektive teknisk förvaltare är djupt engagerade i Helsingborgshems arbete för att få fler att sortera sitt hushållsavfall rätt. I det gröna kärlet syns mätaren som i realtid mäter mängden avfall.

Pressmeddelande -

Hushållsavfall: Mer sorteras rätt jämfört med ett år sedan

Idag sorterar hyresgästerna 52 procent av sitt avfall, jämfört med 47 procent när Helsingborgshem började mäta avfallsmängden för snart ett år sedan. Med en ökad sortering går det åt rätt håll. Men för att nå Avfall Sveriges rekommendation på minst 64 procent krävs det fortsatt inspiration, vägledning och stöd till våra hyresgäster för att sortera mer och rätt, säger Inge Gustavsson, bostadschef.

Mätningen som görs i samarbete med NSR och Bintel, har fungerat som en utgångspunkt och språngbräda för att kunna se vilka insatser som ger effekt. Mätningen görs i tio miljörum i Helsingborg och efter tio månader har Helsingborgshem fått en hel del insikter.

– Vi ser bland annat att omkring 50 till 60 lägenheter per miljörum är bäst för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att sortera. Använder fler hushåll ett miljörum blir det lätt allt för anonymt och rörigt, berättar Inge Gustavsson.

Bättre sortering – ett exempel: På Planteringen sorterade tidigare 192 hushåll i ett och samma miljöhus. Då sorterade hyresgästerna 34 procent av sitt avfall. Sedan hushållen delades upp i tre miljörum sorterar hyresgästerna 42 procent av sitt avfall. Ytterligare en fördel för många hyresgäster är att miljörummet numera ligger närmare lägenheten.

På Dalhem och Närlunda har vi gjort liknande insatser med goda resultat.

– På Helsingborgshem ser vi positivt att sorteringen generellt sett ökar och många hyresgäster sköter redan idag detta utmärkt, fortsätter Inge Gustavsson. Men understryker samtidigt vikten av att mängden restavfall fortsätter att minska - för att hålla kostnaderna nere och värna om miljön.

Åtgärder för mer sortering
Helsingborgshem har stort fokus på att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att underlätta sortering.

– Det handlar till exempel om att fräscha upp, bygga om eller dela upp miljörummen i mindre enheter och se till att sorteringskärlen står på rätt plats och är lagom stora. Vi uppdaterar informationen och jobbar på olika sätt med dialog och återkoppling. Många åtgärder är klara och en del är på gång, avslutar Johan Paulsson, teknisk förvaltare.

Kontakt för frågor

Inge Gustavsson, bostadschef, Helsingborgshem
042-20 80 67

Tabellen visar andel sorterat avfall


Sorterat avfall
april 2023

Sorterat avfall
januari 2024
Riktmärke:
minst 64 %

Stallknektsvägen 8-10
Laröd
Här har vi testat nya kärl med lock-i-lock som begränsar möjligheten att kasta större avfall som ska sorteras, i restavfallet.

54 %

72 %

Fredriksdalsplatsen 3-5
Olympia

57 %

66 %

Ringstorpsvägen 26
Norr

51 %

60 %

Närlundavägen 11 (-13)
Närlunda

52 %

57 %

Kristinelundsgatan 2
Lussebäcken

44 %

55 %

Nils Kaggsgata 19-21
Maria Park

59 %

53 %

Dalhemsvägen 96-120
Dalhem

44 %

52 %

Wienergatan 3
Planteringen

34 %

42 %

Brunnbäcksgatan 12
Lussebäcken

37 %

39 %

Blåkullagatan 19-25
Drottninghög
Här återstår en del arbete med att bland annat bygga om miljörummen samt riktad information, dialog återkoppling.

37 %

36 %

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborgshem är ett bostadsföretag med cirka 12 000 hyreslägenheter i över 30 bostadsområden. Vi ägs av Helsingborgs stad och var sjunde helsingborgare har sitt hem hos oss. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov.

Kontakter

Åsa Cullborn

Åsa Cullborn

Presskontakt Presskontakt 042-20 81 74
Jenny Andersson

Jenny Andersson

Presskontakt Presskontakt 042-20 81 77

Relaterat innehåll

Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor

Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att Helsingborg kan växa, utvecklas och vara en attraktiv stad att leva i. Bolaget ska aktivt delta i Helsingborgs stadsutvecklingsarbete, medverka till att bra service finns i stadsdelar och bostadsområden samt i samverkan med stadens övriga aktörer motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer på ett sätt som främjar långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk.

Helsingborgshem
Regementsvägen 2B
254 57 Helsingborg
Sverige