Gå direkt till innehåll
 460 nybyggda lägenheter har gjort det möjligt för 883 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg.
460 nybyggda lägenheter har gjort det möjligt för 883 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg.

Pressmeddelande -

Ny studie från Helsingborg: att bygga nytt gynnar hela bostadsmarknaden

Studien som publiceras av Helsingborgshem idag visar att 460 nybyggda lägenheter har gjort det möjligt för 883 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg. De bostäder som blivit lediga har erbjudit en bred variation och varit utspridda över hela staden.

Såväl Boverket som SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsorganisation) betonar betydelsen av att bygga nytt för att öka rörligheten på bostadsmarknaden med syfte att befintliga bostäder ska utnyttjas mer effektivt. Samtidigt har det saknats större studier som visar nyproduktionens effekter på rörligheten liksom om de flyttkedjor som uppstår verkligen når ut i bostadsområden med låga hyror. Helsingborgshem har under två års tid kartlagt flyttkedjor som skapats när 460 nyproducerade bostäder byggts i fem olika projekt.

- Studien har mycket nytt att lära oss. Det blir tydligt att nyproduktion faktiskt ökar många människors möjlighet att påverka sin livssituation och det gäller även bostadssökande som står utanför den reguljära bostadsmarknaden, säger Lars Hansson, ordförande i Helsingborgshem.

Helsingborgshem kan konstatera att av 883 hushåll som funnit en ny bostad är det 89 hushåll som fått in en fot på den reguljära bostadsmarknaden och lämnat föräldrahem, andrahands- eller korttidsboenden.

Den geografiska uppföljningen visar att flyttkedjorna når ut på bred front, även till stadsdelar med lägre hyror och skapar rörlighet mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer. Av de 515 bostäder som blev lediga i Helsingborg var 298 hyresrätter, 109 bostadsrätter och 108 villor/hus. Dessutom har 279 hushåll kunnat flytta in till Helsingborg tack vare nyproduktionen och de flyttkedjor som genererats.

- Helsingborg vill växa och många söker sig hit. Då är det extra glädjande när vi nu kan konstatera att byggandet av nya bostäder är en nyckelfaktor som möjliggör den tillväxten, säger Lars Hansson, ordförande i Helsingborgshem.

För Helsingborgshem får resultatet av studien avgörande betydelse i det fortsatta arbetet med att öka rörligheten och skapa bättre matchning på bostadsmarknaden:

- Studien hjälper oss att agera mer evidensbaserat och ger oss viktig information inför planeringen av kommande nyproduktion, avslutar Sinna Broberg, marknadsanalytiker på Helsingborgshem.


Kontaktuppgifter

Lars Hansson, styrelseordförande Helsingborgshem 
Tel. 0722-24 08 48
Lars.Hansson@helsingborgshem.se

Sinna Broberg, marknadsanalytiker, Helsingborgshem
Tel. 042-20 80 58
sinna.broberg@helsingborgshem.se

Åsa Cullborn, presskontakt, Helsingborgshem
Tel. 073-070 04 54
asa.cullborn@helsingborgshem.se

Fakta om studien

Om nybyggnadsprojekten
Studien omfattar totalt 460 nybyggda hyresbostäder i form av lägenheter och radhus i varierande storlek, från 1 rok till 6 rok. Nyproduktionsprojekten som ingått i studien är Ringstorpshöjden, Gustavslund, Parkhusen på Slottshöjden, Elineberg och Fredriksdal.

Om de involverade parterna
Undersökningen har genomförts med hjälp av två olika undersökningsföretag, Marknadsundersökarna och Enkätfabriken. Skatteverket, Helsingborgshems fastighetssystem och andra fastighetsägare har bidragit med information för att kartlägga flyttkedjorna.

Maria Pleiborn, senior rådgivare, bostadsmarknadsexpert och demograf, WSP, har kommenterat studien och skrivit förordet. 

Peter Karlin, samhällsanalytiker, Stadsledningsförvaltningen Helsingborgs stad, har lämnat kommentarer kring bostadsutvecklingen i Helsingborg.

Om räkneexemplet
460 nyproducerade lägenheter har gjort det möjligt för 883 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg

  • 279 hushåll har fått möjlighet att flytta till Helsingborg
  • 515 hushåll har flyttat och därmed har motsvarande antal bostäder blivit lediga
  • 89 hushåll har fått in en fot på den reguljära bostadsmarknaden och lämnat föräldrahem, andrahands- eller korttidsboenden

279 + 515 + 89 = 883

Ämnen

Regioner


Helsingborgshem är ett bostadsföretag med cirka 12 000 hyreslägenheter i över 30 bostadsområden. Vi ägs av Helsingborgs stad och var femte helsingborgare har sitt hem hos oss. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov.

Vi är ca 200 anställda som alla tar avstamp i en gemensam värdegrund. Genom ett öppet och aktivt förhållningssätt vill vi möta våra kunders drömmar om livet hemma. Både idag och imorgon.

Presskontakt

Åsa Cullborn

Åsa Cullborn

Presskontakt Presskontakt 042-20 81 74
Jenny Andersson

Jenny Andersson

Presskontakt Presskontakt 042-20 81 77

Relaterat innehåll

Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor

Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att Helsingborg kan växa, utvecklas och vara en attraktiv stad att leva i. Bolaget ska aktivt delta i Helsingborgs stadsutvecklingsarbete, medverka till att bra service finns i stadsdelar och bostadsområden samt i samverkan med stadens övriga aktörer motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer på ett sätt som främjar långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk.

Helsingborgshem
Drottninggatan 136 B, Box 3055
250 03 Helsingborg