Gå direkt till innehåll
Internationella dagen mot diskriminering: Värna om MR!

Blogginlägg -

Internationella dagen mot diskriminering: Värna om MR!

Om en person blir missgynnad eller kränks på grund av sin hivdiagnos är det diskriminering. Diskriminering är ett brott mot de mänskliga rättigheterna - läs meningen igen – diskriminering är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

I dag, 1 mars, är det den Internationella dagen mot diskriminering, som syftar till att uppmärksamma diskriminering och antidiskriminering.Trots att diskriminering är förbjudet är det inte ovanligt att bli utsatt för det. Många gånger utan någon påföljd eller kanske ens reflektion över att en har diskriminerat någon. Alla kan utsättas för diskriminering, men vissa grupper – sociala kategorier – blir oftare föremål för diskriminering.

Undersökningar visar att stigma och diskriminering av personer som lever med hiv förekommer såväl inom familjen som utanför, med till exempel negativ särbehandling inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Det här beror inte sällan på, ouppdaterad kunskap, rädsla och föråldrad syn på hiv. Stigmatisering och diskriminering går ofta hand i hand och kan beskrivas som två sidor av samma mynt, då fördomar om en person eller en grupp individer tar sig i uttryck genom exempelvis sämre bemötande. Sverige har en lagstiftning på plats för att motverka diskriminering, men det finns mycket kvar för beslutsfattare att göra. Det är ofta svårt för den som blivit diskriminerad att få upprättelse, bland annat på grund av svårigheter med att samla bevisning.

Samtidigt går det även sakta framåt! På vissa håll landet har vård- och omsorgen uppmärksammat kunskapsbehovet om hiv och bemötande bland personal. Genom vårt Äldreprojekt har vi arrangerat utbildningar för personal inom vård och äldreomsorg för att stärka kunskapen och därmed förbättra bemötandet. I juni 2018 fick vi en ny prejudicerande dom som ändrar rättssystemets syn på hiv, genom att acceptera forskningen som visar att det inte finns någon risk för överföring av hiv vid oskyddat sex, när virusnivån är omätbar. Det är ett viktigt steg i attitydförändring om hiv och viktigt steg i att avkriminalisera hiv. 

Men det finns fortfarande mycket kvar att göra i samhället. Vi ser att kunskap om hiv och bemötande behöver uppdateras och stärkas inom alla utbildningar, framförallt för yrken som oftare möter gruppen, så som personer inom vård och omsorg, tandvård, socialtjänst och migration och asyl.  

Hiv diskriminerar ingen, alla kan potentiellt få hiv, men vi måste sluta diskriminera hiv, om vi ska lyckas stärka de mänskliga rättigheterna för alla som lever med det. Vi kan alla bidra till att uppmärksamma och bryta diskriminering, genom att sprida kunskap, kräva bättre antidiskriminerings lagar och agera vid diskriminering, oavsett om en själv utsätts för det, eller ser någon annan utsättas för det. Tillsammans kan vi göra skillnad som består!

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Relaterat innehåll

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige