Gå direkt till innehåll
Utdelning av årets Heders Red Ribbon

Utdelning av årets Heders Red Ribbon

Tid 18 Maj 2010 15:00 – 18:00

Hiv-Sverige/Riksförbundet för hivpositiva delar i år ut sin utmärkelse: "Heders Red Ribbon" till författaren Anna Maria Sörberg. Hon får utmärkelsen för hennes författande av boken ”Det sjuka” som utgavs 2009. Boken tar upp problematiken med kriminalisering av hiv i Sverige och nyanserar den mediala bilden av ”hivmän” som smittspridande monster. Därigenom har hon lyft fram detta ämne i debatten och synligjort en av de mest påtagliga orsakerna till den starka stigmatiseringen av gruppen hivpositiva. Boken har blivit ett viktigt verktyg i Hiv-Sveriges mångåriga arbete med att visa på att kriminalisering och bestraffning inte är fungerande verktyg hivpreventionen. För sjätte året delar organisationen Hiv-Sverige ut sin utmärkelse "Heders Red Ribbon" Utmärkelsen delas ut till någon som gjort en insats för förbättrade livsvillkor för hivpositiva. Utmärkelsen består av diplom samt en medalj designad av Michaela de la Cour Prisutdelningen är en del av högtidlighållandet av International Aids Candlelight Memorial Day som arrangeras för att uppmärksamma allmänheten om hiv/aids samt inspirera och sprida kunskap om hiv. För tjugosjätte gången tänder man denna dag runt om i världen ett ljus för att hedra alla som gått bort i hiv och som idag lever med sjukdomen. Läs mer om Candlelight Memorial Day på www.candlelightmemorial.org. Vid ceremonin kommer även Hiv-Sveriges HivIndex att presenteras i sin helhet. Utdelningen sker 15:30 tisdagen den 18 maj i Hiv-Sveriges lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm Närmare info. För Hiv-Sverige: Lasse Lindberg, informationsansvarig info@hiv-sverige.se 08 7145411, 0703935410 Inger Forsgren, Förbundsordförande ordforande@hiv-sverige.se 0708-74 08 99

Kategorier

Kontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Relaterat innehåll

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige