Gå direkt till innehåll
Hiv och kriminalisering

Pressmeddelande -

Hiv och kriminalisering

Hiv-Sverige publicerar nu rapporten från konferensen "HIV and Criminal Law som hölls i Juni i Stockholm.

I rapporten redogörs för Andreas Berglöf:s (Hiv-Sverige), Viveca Urwitz:s (Socialstyrelsen) Lena Holmqvist:s (Uppsala universitet) och Edwin Cameron:s (Sydafrikas konstitutionsdomstol) framföranden och presentationer samt de diskussioner och paneldebatt som hölls. Närvarande delegater intervjuas även. Rapporten Hiv-Sverige tagit fram med hjälp av Gudrun Renberg på Context är rikligt illustrerad med fotografier av Melker Dahlstrand.
Rapporten finns att ladda ner på www.hiv-sverige.se och går där även att beställa i tryckt format på info@hiv-sverige.se

.

Ämnen

Kategorier


Hiv-Sverige är en nationell patientorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige vi arbetar med påverkan, rättigheter och prevention. 

För och av personer som lever med hiv, sedan 1990

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på FacebookPresskontakt

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84

Relaterat innehåll

Relaterade event

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige