Gå direkt till innehåll
Hjärnkollambassadören Victoria Strandberg föreläser om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa och utmattningssyndrom.
Hjärnkollambassadören Victoria Strandberg föreläser om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa och utmattningssyndrom.

Pressmeddelande -

Glöm inte Coronas inverkan på den psykiska hälsan - Hjärnkoll Stockholms ambassadörer föreläser nu över Zoom!

Det är viktigt att vi inte glömmer hur Corona påverkar den psykiska hälsan, inte minst bland de som lever med psykisk ohälsa. Nu föreläser Hjärnkoll Stockholms ambassadörer över det digitala videomötesverktyget Zoom. Företag och organisationer kan låta sina anställda se föreläsningarna var de än befinner sig. Ambassadören kan föreläsa från sitt hem och alla åhörare kan interagera och ställa frågor under föreläsningen. Deltagarna får en länk och ett lösenord till föreläsningen, så att de lätt kan ansluta.

Hjärnkolls ambassadörer har alla egen erfarenhet av psykisk ohälsa och förläser bland annat om psykiatriska diagnoser som Bipolär, Shizofreni, Psykos, ADHD, Asperger, ADD, OCD, BDD, men också i kombination med migration, ätstörning, självskadebeteende, kriminalitet, slutenvård, missbruk, föräldraskap, anhörig, hemmasittande och våld i hemmet.

Förläsningarna fokuserar alltid på det konstruktiva genom att berätta om de strategier man använder som hjälpt. Syftet är att sprida hopp och kunskap.

- Passa på att fortbilda er personal med en föreläsning om psykisk ohälsa nu, säger Lou Rehnlund, regional samordnare för Hjärnkoll Stockholm.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hjärnkoll Stockholm arbetar för att sprida kunskap och motverka fördomar om psykisk ohälsa, med hjälp av den egna berättelsen. Här har vi närmare 100 utbildade ambassadörer som föreläser, deltar i samtal, fokusgrupper och paneldebatter på aretsplatser, skolor, myndigheter och andra sammanhang kring psykisk ohälsa, för att dela sina erfarenheter.

Hjärnkoll var ursprungligen ett regeringsuppdrag till Myndigheten för Delaktighet, men drivs idag som självständiga föreningar över hela landet med stöd från Socialstyrelsen.

Bakom Hjärnkoll står NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa - där 13 organisationer som arbetar för psykisk hälsa gått samman för att förbättra den psykiska hälsan.

Kontakter

Relaterat innehåll

Våga prata om psykisk ohälsa

Hjärnkoll Stockholm arbetar för att sprida kunskap och motverka fördomar om psykisk ohälsa, med hjälp av den egna berättelsen. Här har vi ett hundratal utbildade ambassadörer som föreläser, deltar i samtal, fokusgrupper och paneldebatter på arbetsplatser, skolor, myndigheter och andra sammanhang kring psykisk ohälsa, för att dela sina erfarenheter
Hjärnkoll Stockholm är en del av NSPH Stockholms län.

Hjärnkoll Stockholm
Södermannagatan 36
11640 Stockholm
Sverige