Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Assars hjärtsjukdom en gåta

Assar Rönnlund, legendarisk skidåkare, har hjärtopererats två gånger. Hur en vältränad person som han kunde drabbas av allvarliga hjärtproblem är en olöst gåta för forskarna. Tvärtemot vad många tror kan den som minst anar det få en hjärtinfarkt. Skidåkaren Assar Rönnlund har alltid varit vältränad, ätit rätt och levt sunt. Trots det har han drabbats av kärlkramp och hjärtopererats två gånger. – Jag har varit mycket nära att lämna spåret för gott, säger han. I dag vet forskarna för lite om varför människor som Assar Rönnlund drabbas av hjärtsjukdom. Det finns kända riskfaktorer som till exempel diabetes, högt blodtryck och blodfettsrubbningar, men de förklarar inte allt. – Även bland människor som inte har några kända riskfaktorer får väldigt många hjärtinfarkt. Det kan vi inte förklara, säger professor Anders Waldenström, verksam vid Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd. I Assar Rönnlunds fall finns hjärtsjukdom i familjen. Forskarna vet att generna har betydelse för vem som blir sjuk, men inte riktigt hur och varför. – Det är fortfarande en gåta varför vissa personer drabbas och andra inte, säger Anders Waldenström. Vi behöver veta mer om vilken betydelse genetiska faktorer har och vilka gener det är som faktiskt påverkar uppkomsten av hjärtsjukdom. Om vi kan hitta svaren på de frågorna så skulle vi kunna förebygga hjärtsjukdom på ett helt annat sätt än i dag, och därmed också rädda liv. Problemet är att det saknas pengar till sådan forskning. Hjärt-Lungfonden, som bekostar huvuddelen av den oberoende hjärt-lungforskningen i Sverige, beviljade förra året cirka 89 miljoner kronor till forskningen. Det är ungefär 15 procent av sökta medel. Nu finns en stark oro hos fonden för att forskningen och sjukvården riskerar att gå miste om banbrytande kunskap som skulle kunna rädda liv. Samma oro finns hos svenska hjärtforskare. En undersökning som gjordes i början av året visar att 91 procent av hjärtforskarna anser att det finns områden inom hjärtforskningen som helt enkelt prioriteras bort för att det inte finns tillräckliga medel. Så många som 95 procent av de tillfrågade forskarna menar också att minskad hjärtforskning i förlängningen hotar kvaliteten i svensk hjärtsjukvård. I Sverige dör dubbelt så många i hjärt-kärlsjukdomar som i cancer. Varje kvart drabbas någon av hjärtinfarkt och varje timme dör någon. Med mer forskning och ökad kunskap skulle fler liv kunna räddas, anser Hjärt-Lungfonden. För mer information, kontakta gärna: Informationschef Roger Höglund, Hjärt-Lungfonden, telefon 08-566 242 31, 0708-54 42 31. Professor Anders Waldenström, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd, telefon 090-785 38 92, 070-550 84 33. Hjärt-Lungfonden är ideell insamlingsorganisation. Fonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är Hjärt-Lungfondens mål att besegra hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt-lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har plusgironummer 90 91 92-7. www.hjart-lungfonden.se

Ämnen


Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Kontakter

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm