Gå direkt till innehåll
Överlevnaden har ökat sedan HLR (hjärt-lungräddning) med enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp införts i de europeiska riktlinjerna.
Överlevnaden har ökat sedan HLR (hjärt-lungräddning) med enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp införts i de europeiska riktlinjerna.

Pressmeddelande -

Enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp ökar andelen livräddande insatser och bidrar till ökad överlevnad

Livräddande insatser har avgörande betydelse vid plötsligt hjärtstopp, som drabbar uppemot 10 000 svenskar varje år. Nu visar forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden att överlevnaden har ökat sedan HLR (hjärt-lungräddning) med enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp för dem som inte har en utbildning i hjärt-lungräddning införts i de europeiska riktlinjerna.

– Sedan rekommendationen om förenklad HLR har introducerats har antalet ingripanden utanför sjukhus ökat markant. Vår forskning visar också att enbart bröstkompressioner mer än fördubblar överlevnaden jämfört med ingen HLR alls, säger Jacob Hollenberg, docent och hjärtläkare på Södersjukhuset samt chef för Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska Institutet.

Den aktuella studien omfattar samtliga 30 445 fall av hjärtstopp bevittnade av allmänheten år 2000 - 2017.Resultatet visar att betydligt fler personer fick HLR sedan alternativet med enbart bröstkompressioner infördes i rekommendationen. Överlevnaden bland de drabbade var också dubbelt så stor bland dem som fick någon form av HLR jämfört med gruppen som inte fick någon hjärt-lungräddning. Forskarnas slutsats är att studien stärker HLR med enbart bröstkompressioner som ett alternativ till hjärt-lungräddning med inblåsningar.

– Att personer som bevittnar ett plötsligt hjärtstopp ingriper och utför hjärt-lungräddning är avgörande för att den drabbade ska överleva. Jacob Hollenbergs forskning innebär ett viktigt framsteg för att göra det enklare för allmänheten att bidra till fler räddade liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Nästa steg för forskarna är att ta reda på om HLR med enbart bröstkompressioner är lika bra eller till och med bättre än standard-HLR med både bröstkompressioner och inblåsningar i de fall där vittnet genomgått HLR-utbildning. En pågående större svensk randomiserad prövning har som syfte att besvara frågan.

Bilder:- Jacob Hollenberg, docent och hjärtläkare på Södersjukhuset samt chef vid Centrum för Hjärtstoppsforskning

- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden


- Klassisk hjärt-lungräddning med hjärtstartare

För mer information, kontakta gärna: Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Fakta om studien:

De senaste decennierna har de europeiska riktlinjerna för HLR gradvis förändrats: Förenklad HLR med enbart bröstkompressioner infördes 2005 som alternativ till bröstkompressioner och inblåsningar. 2010 stärktes rekommendationen till att gälla allmänhet utan HLR-utbildning och vid telefonassisterad HLR från larmoperatörer. I den aktuella studien delades hjärtstoppen in i tre tidsintervall för att reflektera de olika riktlinjeperioderna och patienterna delades in i tre grupper: de som inte fått HLR, de som fått bröstkompressioner med inblåsningar och de som fått enbart kompressioner (se tabell).

Namn och länk till studien:Survival in Out-of-Hospital Cardiac Arrest After Standard Cardiopulmonary Resuscitation or Chest Compressions Only Before Arrival of Emergency Medical Services Nationwide Study During Three Guideline Periods.

Publicering: Circulation 1 april 2019

Tabell: Andelen drabbade som fått HLR har gradvis ökat i takt med att de europeiska riktlinjerna förändrats.

Riktlinjeperiod 2000-2005 2006-2010 2011-2017
Ingen HLR, n (%) 3834/6472 (59,2) 3050/7403 (41,2) 5240/16463 (31,8)
Standard-HLR med kompressioner och inblåsningar, n (%) 2288/6472 (35,4) 3318/7403 (44,8) 6273/16463 (38,1)
HLR utan inblåsningar, n (%) 350/6472 (5,4) 1035/7403 (14,0) 4950/16463 (30,1)

Fakta om plötsligt hjärtstopp 2019 Källa: Hjärt-Lungfonden

  • Plötsligt hjärtstopp är: När hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar.
  • Symptom:Den drabbade förlorar omedelbart medvetandet och saknar puls och normal andning. Onormal andning (ytliga, långsamma, snarkande andetag) kan förekomma, men förmår inte syresätta blodet.
  • Drabbade och döda: Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av hjärtstopp. Sedan millennieskiftet har antalet svenskar som överlever plötsligt hjärtstopp mer än femdubblats – från drygt hundra till cirka 600 räddade liv.
  • Hjärt-Lungfondens mål: Att hjälpa forskarna att fördubbla antalet överlevande från 600 till 1 200 genom att hitta orsakerna till hjärtstopp, förebygga insjuknande och utveckla ny behandling.
  • Forskningsframgångar: Forskning visar att den som får hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen har mer än dubbelt så stor chans att överleva. Därför är allmänhetens insats avgörande. Livräddande insatser med hjärtstartare inom 3 minuter ger 70 procents chans att överleva.
  • Tiden är dyrbar: Vid plötsligt hjärtstopp, larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare.
  • Forskningens utmaningar:hitta mekanismerna och orsakerna bakom hjärtstopp, utveckla undersökningsmetoder för att hitta personer som är i riskzonen för hjärtstopp och utveckla ännu bättre metoder att vårda hjärtstoppspatienter så att hjärnans funktioner räddas.

Ämnen


Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Kontakter

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till utvald hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm